دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه توجیهی راه اندازی دفاتر تسهیلگری در شهر جهرم

تاریخ انتشار:1396.5.3

به منظور  پیشرفت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری جهرم و همچنین رونق بخش ساخت و ساز در شهر جهرم جلسه ای با حضور مهندس اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس،مهندس عباس زاده مدیر ساماندهی و بازآفرینی شهری پایدار در شرکت عمران و مسکن سازان فارس،شهردار ، مدیران و کارشناسان شهرداری جهرم درمحل شهرداری شهرجهرم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این جلسه که در مورخ 1396/5/2 در جهرم برگزار گردید ابتدا قزلی شهردار جهرم ضمن خوشامد گویی از زحمات شرکت عمران و مسکن سازان فارس تشکر کرد و گفت:شرکت عمران و مسکن سازان فارس در زمینه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده پیشرو می باشد که کمال همکاری را با تمام شهرداری های استان فارس داشته و از هیچ کمکی دریغ نکرده است.

سپس اشرفی گفت:وظیفه ذاتی شرکت عمران و مسکن سازان فارس کمک به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در استان و همچنین بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف فارس می باشد که یکی از ارکان پیشرفت در این امور دفاتر تسهیلگری می باشد .

درادامه نیز اشرفی به بیان تعاریف و مفاهیم دفاتر تسهیلگری پرداخت و وظایف این دفاتر را برای حاضرین در جلسه توضیح داد و گفت یکی از وظایف دفاتر تسهیلگری تسهیل در امور ساخت و ساز می باشد.

در پایان نیز شهردار جهرم و مدیران و کارشناسان  مقرر نمودند در اسرع وقت نسبت به انتشارآگهی فراخوان بر اساس دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور جهت راه اندازی دو باب دفتر تسهیلگری اقدام نمایند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top