یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

ابقای مهندس اشرفی در سمت مدیرعاملی شرکت عمران و مسکن سازان فارس

تاریخ انتشار:96.5.12

 مهندس سید حمید اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس در سمت خود ابقا گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در جلسه هیئت مدیره مورخ 96.5.11 آقای مهندس سید حمید اشرفی در سمت خود به مدت دوسال ابقا شد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top