دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مشوق های دولت در طرح ملی بازآفرینی شهری مصوب شد

دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

معاون وزیر راه و شهر سازی در تشریح مصویه هیات دولت  در خصوص حمایت از برنامه بازافرینی شهری ایران  اظهارداشت : این برنامه در 23 بند و در سه بخش کلی تدوین شده است .

مهندس هوشنگ عشایری در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ؛ توجه به طرح ها و برنامه های بازافرینی شهری پایدار در محدوده و اراضی دارای مالکیت خصوصی ؛ همچنین استفاده از ارضی دولتی  و اعطای بسته های تشویقی بعنوان سه رکن اصلی این برنامه به شمار می آیداظهارداشت :  دربرنامه بازآفرینی شهری ده ویژگی منحصر بفرد نسبت  به برنامه های گذشته دولت دارد .

مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران در بیان ده ویزگی  مصوبه هیات دولت در خصوص برنامه باز آفرینی شهری اظهارداشت :  برنامة ملی بازآفرینی شهری رویکرد جدی به  محله محوری و مشارکت عمومی مردم و همة کنشگران و ذی‌مدخلان شهری دارد. همچنین در این برنامه مقررشده است طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری از طریق تسهیل‌گران محلات (که با استناد به مادة 4 قانون حمایت از قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تعیین صلاحیت می‌شوند) تدوین گردد و به تصویب ستادهای بازآفرینی شهرستانی و استانی برسد.

مدیر عامل شرکت بازافرینی شهری ایران افزود :   توسعه‌گران (که با استناد به مادة 4 قانون حمایت از قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تعیین صلاحیت می‌شوند) بعنوان متولی هدایت اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری در محلات هدف هستند و مداخلات دولت به حداقل خواهد رسید.

مهندس عشایری با اشاره به اینکه در موضوع شتاب دهی به اجرای برنامه ملی  تمامی اراضی دولتی از طریق فراخوان‌های عمومی در اختیار توسعه‌گران قرار خواهد گرفت. اظهارداشت : در ا ین برنامه مقرر شده است تادولت سالانه 15000 میلیارد ریال برای تامین بخشی از خدمات مورد نیاز روبنایی و زیربنایی در محلات هدف هزینه نماید .

معاون وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه  وجوه اداره شده  ای در اختیار بانک‌ها قرار داده خواهد شد تا سود تسهیلات دو سالة ساخت برای توسعه‌گران (طرف عرضه) به میزان 50% نرخ سود مصوب بانک مرکزی کاهش دهند .گفت : این تسهیلات در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده پانصد میلیون ریال و در سایر شهرها چهارصد میلیون ریال تعیین گردید.

 وی از پرداخت تسهیلات ودیعة اسکان موقت (در طول دوران ساخت) در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی دویست میلیون ریال و در سایر شهرها یکصد و پنجاه میلیون ریال خبر داد و در ادامه گفت : یکی از ویژگی های دیگر این برنامه این است که خریداران واحدهای تولید شده (سمت تقاضا)  می توانند از تسهیلات با نرخ سود 6% صندوق مسکن یکم بدون شرط خانه اولی برخوردار شوند.

 مدیر عامل شرکت بازافرینی شهری ایران  اظهار داشت : با ابلاغ هیات دولت در خصوص اجرای برنامه ملی باز آفرینی شهری ؛ هزینه‌های غیرساختمانی حداقل به میزان 50% کاهش خواهد داشت و در نتیجه هزینة تمام شدة هر مترمربع ساختمان در بافت‌های ناکارآمد شهری در مقایسه با سایر مناطق شهری 20 الی 25% کاهش خواهد یافت.

 وی افزود : همچنین 10% هزینه‌های غیرساختمانی توسعه‌گران (چون هزینة تهیة طرح پروژه، مجوزهای قانونی و مانند آن) بعنوان آوردة آن‌ها از طریق بانک‌های عامل پذیرفته خواهد شد و همچنین درصدهای تعیین شده در جزءهای (3) و (4) بند (ج) تصمیم‌نامه شمارة 84570/50582 مورخ 26/07/1393 هیات وزیران در خصوص نهادهای توسعه‌گر از 25% به 20% کاهش می‌یابد.

 مهندس عشایری در پایان اظهارداشت : با  اجرایی شدن برنامه ملی باز آفرینی شهری در کشور محدوده‏های مصوب بافت‌های فرسوده و ناکارآمد مشمول کلیة تشویق‌ها، معافیت‌ها، و تخفیف‌های مورد عمل در مناطق محروم می‌گردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top