جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

انتخاب شرکت عمران و مسکن سازان فارس بعنوان دبیرخانه کمیته فنی مرمت و گردشگری فارس

تاریخ انتشار:97.04.13

 شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس بعنوان دبیرخانه کمیته فنی مرمت و گردشگری استان فارس توسط استانداری فارس انتخاب گردید.

به گزارش  روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس، در دومین جلسه کمیته فنی مرمت و گردشگری استان فارس که به ریاست معاون محترم گردشگری و زائرین استانداری فارس جناب آقای دکتر فروزانی برگزار گردید، شرکت عمران و مسکن سازان فارس بعنوان دبیرخانه این کمیته انتخاب گردید و مسئولیت هماهنگی و رصد معضلات و رفع موانع و چالش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در فارس را پذیرفت.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top