سه شنبه 5 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تشکیل کانون سلامت محله در سهل آباد

تاریخ انتشار:97.05.21

روز شنبه مورخ 97.05.20 جلسه ای با محوریت چگونگی اجرای طرح کانون سلامت محله در خانه محله سهل آباد برگزار گردید.

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این جلسه که با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، یاوران شورا و مدیر خانه محله سهل آباد ،مهندس عباس زاده از شرکت عمران و مسکن سازان فارس و مهندس مظفری معاون شهرداری منطقه 7 شیراز در خانه محله سهل آباد برگزار گردید.ابتدا عباس زاده  خلاصه ای از مشخصات محله سهل آباد و اقدامات انجام گرفته  در بازآفرینی این محله بیان و دلیل انتخاب کردن این محله را به عنوان پایلوت در اجرای طرح کانون سلامت محله را پیگیری های دلسوزانه یاوران شورای این محل و همچنین مدیر مسئول این خانه محله دانست.