سه شنبه 29 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تصویب ۶ مصوبه در پنجاهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

تاریخ انتشار:97.07.23

مصوبات پنجاهمین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با مجور ارائه گزارش تجربه راه اندازی دفاتر تسهیل گری اجتماعی در محلات هدف بازآفرینی شهری توسط سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اعلام شد.

خلاصه مباحث جلسه

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، پنجاهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی با حضور اعضای ستاد در تاریخ 10/07/1397 برگزار شد. در ابتدای جلسه هوشنگ عشایری، دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ضمن عرض خیرمقدم و خوش‌آمدگویی، دستور کار جلسه را اعلام کرد و در ادامه گزارش عملکرد و برنامه‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در راستای برنامه ملی بازآفرینی شهری توسط محبوبی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ارائه شد.

او در پایان سخنان خود از تمامي دستگاههاي ‌عضو ستاد ملي بازآفريني، خواست از ايجاد واحدها، مراكز و نهادهاي موازی براي مداخله در محلات هدف برنامه تسهيلگري و توسعه و محله اي سازمان امور اجتماعي كشور خود داري کنند و هرگونه برنامه مورد نظر خود را از طريق دفاتر تسهيلگري محلات مورد نظر زیر نظر وزارت کشور اجرا کنند.

در ادامه نماینده مشاور مادر راه اندازی دفاتر تسهیلگری، گزارشی از فرایند راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی توسط سازمان امور اجتماعی وزارت کشور را ارایه کرد.

سپس دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری اهم موارد مورد نظر خود را در خصوص گزارش این عملکرد به شرح زیر بیان کردند:

 • لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در خصوص ورود به محلات و محدوده‌های هدف برنامه و پیروی دستگاه‌های عضو ستاد از برنامه ملی این ستاد.
 • پرهیز از برنامه‌ریزی و تصمیم گیری‌ های بالا به پایین و ضرورت مشارکت شهروندان و بهره مندی از نهادهای مدنی و پررنگ کردن نقش تشکل‌های مردم نهاد و خیرین در امر بازآفرینی شهری
 • لزوم تشکیل کارگروهی مشترک با عنوان كميته راهبري برنامه تسهيلگري و توسعه محله‌اي با حضور نمایندگان وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي و معاونت امور عمراني) و وزارت راه و شهرسازي (‌شركت بازآفرینی شهري ايران)‌ و سایر دستگاه‌های مرتبط، جهت راهبري و پيشبرد اهداف برنامه توسعه كمي و كيفي و محتوايي برنامه دفاتر تسهيلگري و گسترش سطح پوشش آن در كل محلات مورد هدف برنامه ملی بازآفرینی شهری
 • پیشنهاد اجرای برنامه‌ها به صورت پایلوت و فراگیر شدن آن پس از تحلیل و ارزیابی
 • تاکید بر اینکه خواست همه اعضاء ستاد ملی تک صدایی و مدیرت واحد در حوزه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و بافت های ناکارآمد است، وزارت کشور در بحث دفاتر تسهیل گری نهادهایی را موازی می داند که قبل از آنها سابقه کار در این بخش ها را داشته اند. اگر نهادهای قبلی ضعیف بوده بهتر بود آنها را تقویت کرد نه اینکه نهاد جدیدی ایجاد کرد.
 • نقش وزارت کشور مدیریت و تصمیم گیری است در حالیکه این وزارتخانه به موضوع، ورود تاکتیکی داشته است. بهتر است ورود تاکتیکی را در اختیار کسانی بگذارید که سابقه حضور و فعالیت در این بخش را داشته اند. وزارت کشور یک نهاد به غایت مدیریتی و تصمیم گیر است. یعنی این وزارتخانه باید برنامه ها، راهبردها و سیاست ها را تعیین کند و از دیگران بخواهد که نقش ها و سهم ها را اجرا کنند.
 • تاکید بر انجام وظایف اجتماعی شورای اجتماعی کشور بر اساس بودجه هزینه‌‎ای در اختیار و انجام موضوع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه کالبدی از طریق وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران)

در پایان پس از اظهار نظر اعضای ستاد، هوشنگ عشایری موارد طرح شده در جلسه را در قالب مصوبات زیر جمع بندی کرده و به نقش و جایگاه نهادهای تسهیلگر و لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف عضو ستاد تاکید کرد.

مصوبات جلسه

 1. مقرر شد، كميته مشتركي با عنوان كميته راهبري برنامه تسهيلگري و توسعه محله‌اي با حضور نمایندگان شورای اجتماعي کشور و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و رئوسای کارگروه‌های ذیل ستاد ملی و ذیل شورای اجتماعی جهت راهبري برنامه تسهيلگري در محلات هدف بازآفرینی شهری و رسیدن به یک مدل مورد توافق و اتخاذ رویه مشترک تشکیل شود.
 2. مقرر شد، گزارش عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد ملی در راستای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری در چارچوب برنامه‌ها و اهداف کمی و برنامه عملیاتی دستگاه‌های عضو طی برنامه ششم و مطابق با برنامه ملی بازآفرینی برای درج در دستور کارهای جلسات ستاد ملی به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی ارسال شود.
 3. بنا بر تجارب صورت گرفته ورود منحصر دولت در مقام اجرایی به محلات هدف بازآفرینی شهری صحیح نبوده و باید محوریت اجرای برنامه‌ها و اقدامات اجرایی را به شهرداری‌ها و با در نظر گرفتن نقش واقعی مشارکتی ساکنین واگذار کرد. بنابراین مصوب شد سازمان امور اجتماعی کشور دفاتر تسهیلگری را در محلاتی که از قبل دفاتر تسهیلگری تشکیل نشده مستقر و در نهایت آنها را به شهرداری‌ها واگذار کند.
 4. مقرر شد، شورای اجتماعی کشور وظایف اجتماعی خود را بر اساس بودجه هزینه‌‎ای در اختیار، انجام دهد و موضوع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه کالبدی از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
 5. مقرر شد، براساس وظایفی که در قانون برای دستگاه‌ها تدوین شده است، اعضای ستاد ملی برنامه‌ها و اقدامات خود را تنظیم کنند. در این راستا رعایت ماده (4) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مبنی بر اینکه مجریان طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی(شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری‌ها) می توانند قسمتی از اختیارات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار کند که صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را شرکت بازآفرینی شهری تعیین می کند و همچنین طبق بند (1) ماده (42) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها تشکیل می شود که در طول دوران نوسازی همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود را به دفاتر یاد شده تفویض کنند، الزامی است.
 6. مقرر شد، گزارش عملکرد سازمان فنی و حرفه ای کشور در محلات هدف بازآفرینی شهری در جلسه آتی ستاد ملی در دستور کار قرار گیرد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top