دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تقدیرمهندس عشایری معاون محترم وزیر از مدیرعامل وکارکنان شرکت عمران و مسکن سازان فارس

تاریخ:97.09.15

مهندس عشایری معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص تملک، حفظ و مرمت عمارت میراثی جمشیدی،و استفاده از نیروهای متخصص بومی در این امر از دکتراشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس و کارکنان آن شرکت در قالب لوحی، تقدیر بعمل آوردند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top