دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری دوره آموزشی بازآفرینی با هدف ارتقا زیست پذیری شهرها

تاریخ انتشار:97.10.01
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از برگزاری دوره آموزشی با عنوان «بازآفرینی شهری پایدار در راستای ارتقاء قابلیت زیست‌پذیری شهرها» خبرداد و گفت: این دوره آموزشی از فردا یکشنبه 2 دی ماه تا پنج شنبه 6 دی ماه در پردیس مرکزی دانشگاه تهران با مشارکت شرکت بازآفرینی شهری ایران و موسسه بین المللی پردیس شریف برگزار می شود.

منا عرفانیان، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام این خبر، اظهار کرد: با تغییر برخی رویکردها در سیاست های بهسازی و نوسازی شهری که از حدود پنج سال پیش با روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شد، آموزش به عنوان یکی از ضرورت های مهم برنامه بازآفرینی شهری محور سیاست ها مطرح شد.

 وی ادامه داد: در رویکرد بازآفرینی شهری محوریت اقدامات، برنامه ریزی مشارکتی است، به همین دلیل آگاه و همراه شدن تمام کنشگران که در این فرآیند حضور دارند، اهمیت زیادی دارد.  

این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه یکی از حوزه های اقدام شرکت بازآفرینی شهری در تهران و دیگر استان ها بحث های آموزشی و ترویجی است، افزود: در برنامه های آموزشی سه محور اصلی تعریف مفاهیم اولیه سیاست های بازآفرینی، الزامات قانونی و معرفی تجربه ها به عنوان سرفصل های آموزشی مدنظر قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه مجری این دوره آموزشی در گذشته دوره هایی را برای آموزش دولتی اجرا می کرد، گفت: با مذاکره ای که با این مجری انجام شد فرصت خوبی برای برای دعوت تعداد زیادی از کارشناسان و مدیران فعال در سطح کشور، در یک زمان و مکان فراهم شد تا بر مفاهیم اولیه بازآفرینی تمرکز شود.

عرفانیان با اشاره به اینکه دوره آموزشی پنج روزه بازآفرینی شهری پایدار، گفت: در روز اول برگزاری این دوره، تمرکز اصلی بر برنامه بازآفرینی شهری و سیاست بازآفرینی به عنوان رویکردی که در حدود 2 دهه اخیر در دنیا مطرح شده است، قرار دارد.  

این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به موضوع مدیریت یکپارچه به عنوان محور برنامه های روز دوم دوره آموزشی بازآفرینی شهری پایدار، بیان کرد: کنشگران برنامه بازآفرینی شهری نیاز به همسویی در قالب برنامه مشترکی دارند، که ابزار قانونی این برنامه مشترک ستادهای استانی در سطح استان و ستاد ملی بازآفرینی در سطح کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه برای حرکت گروه های مختلف در فرآیند بازآفرینی شهری وجود برنامه جامع مشترک ضرورت دارد، افزود: در حال حاضر این برنامه به صورت پایلوت در سه استان اجرا شده، اما برای انجام کار، گروهی افراد باید آموزش ببینند و از نحوه مشارکت آگاه شوند. بنابراین در کارگاه روز دوم به معرفی مفهوم برنامه جامع مشترک پرداخته می شود که عنوان آرایه نهادی یکپارچه برای آن در نظر گرفته شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، بیان کرد: موضوع محوری روز سوم بر مشارکت است و مردم را به عنوان سطح دیگری از کنشگران مخاطب قرار می دهد که در محوریت برنامه های بازآفرینی شهری قرار دارند.

عرفانیان با اشاره به اینکه تجربه جلب مشارکت مردم در کشور به ندرت وجود داشته است، بیان کرد: در حال حاضر مردم و مسئولان در سطوح حاکمیتی از نحوه اعمال این مشارکت اطلاع و آگاهی ندارند، بنابراین در این زمینه ارائه آموزش هایی به مسئولان برای جلب مشارکت و اعتماد مردم ضرورت دارد.

وی ادامه داد: در سومین روز از دوره آموزشی بازآفرینی شهری پایدار، به روش های جلب مشارکت توسط نهادهای مردمی در برنامه بازآفرینی شهری نیز پرداخته می شود.

این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به موضوع تاب آوری شهری به عنوان برنامه روز چهارم این دوره آموزشی، گفت: یکی از تغییر نگرش هایی که هم زمان با بازآفرینی در دنیا مطرح می شود، تاب آوری است.

وی افزود: طی دو دهه گذشته هر گاه بحران های طبیعی و غیرطبیعی مورد بررسی قرار گرفته است، دغدغه اصلی مقاوم سازی و کالبدی بوده اما امروزه در دنیا بحث تاب آوری مطرح شده است.

عرفانیان با اشاره به اینکه تاب آور شدن شهرها از سه جنبه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بررسی می شود، بیان کرد: این سه جنبه باید توام با هم دیده شوند تا فرآیند تاب آوری شهرها با موفقیت انجام شود.

وی با بیان اینکه شیوه تامین مالی در برنامه بازآفرینی به عنوان موضوع مورد بررسی در آخرین روز برگزاری دوره آموزشی بازآفرینی شهری پایدار در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: شیوه تامین مالی یکی از شقوق مهم برنامه بازآفرینی شهری است چراکه هر برنامه اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی تا زمانی که پشتوانه مالی نداشته باشه تحقق پیدا نخواهد کرد.

این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: دو دستاورد مهم این دوره می تواند آموزش دو سویه تیم آموزش دهنده و شرکت کنندگان در دوره آموزشی و همچنین شکل گیری شبکه های همکاری به عنوان یکی از اهداف برنامه های بازآفرینی شهری باشد.  

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: برگزاری این دوره به جریانی ادامه دار در تهران و دیگر استان ها به منظور فراگیری برنامه بازآفرینی شهری در کشور تبدیل شود.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top