دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مهندس محمدصادق مسعودی به عنوان عضوجدیدهیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان فارس معرفی گردید


تاریخ انتشار:97.10.12
 

روز چهارشنبه مورخ97.10.12 جلسه هیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این جلسه که با حضور مهندس تکاور مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان فارس به عنوان رییس هیات  مدیره ،مهندس رستمی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر اعضا در دفتر مهندس اشرفی مدیرعاملبرگزار گردید مهندس محمد صادق مسعودی به عنوان عضوجدیدهیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان فارس معرفی و از زحمات مهندس سعید اسدی محجوب عضو سابق هیات مدیره تقدیر و تشکر به عمل آمد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top