دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تخفیف و کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی دربافت فرسوده تاسقف85%

تاریخ انتشار:1397/12/13

دستورالعمل امتیازات تشویقی نوسازی بافت فرسوده و چگونگی حق الزحمه و نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافت های فرسوده

مصوبه امتیازات تشویقی بافت فرسوده و حق الزحمه دفاتر تسهیلگری شامل موارد ذیل است : 

تخفیف و کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی در بافت فرسوده تا سقف 85%
تخفیف و کاهش عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، هزینه تامین و کسری ساخت پارکینگ، عوارض بر حق مشرفیت، هزینه خدمات کسری فضای باز، بالکن، هزینه آسفالت، مجوز حفاری تا سقف 80% در پهنه C بافت فرسوده.
تخفیف و کاهش عوارض بهای خدمات مدیریت نظارت بر جمع‌آوری و حمل نخاله‌های ساختمانی به میزان 20% در پهنه C بافت فرسوده و 50% در بافت تاریخی فرهنگی
تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری بدون پیش پرداخت و به صورت سی ماهه و بدون کارمزد در کل بافت فرسوده.
عدم پرداخت هزینه کارشناسی بازدید توسط شهروندان در کل بافت فرسوده.
پرداخت کل حق الزحمه دفاتر تسهیلگری جهت صدور پروانه، پایانکار، استعلام و ... توسط شهرداری و رایگان بودن خدمات مذکور در کل بافت فرسوده شیراز جهت شهروندان.
شهروندان در پهنه های مصوب بافت فرسوده دارای حق انتخاب در مراجعه به شهرداری و یا دفاتر تسهیلگری می باشند.


فایلعنوان
دانلود فایل pdfدانلود فایل pdf
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top