دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران:فضای عمومی هرشهر ویترین هر شهر است

تاریخ انتشار:98/04/02

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در حال برنامه ریزی واگذاری بخش های مربوط به خدمات زیربنایی به خود دستگاه های اجرایی در استان ها هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید مجتبی علوی مقدم، در مراسم همایش ملی بازآفرینی شهری با تاکید بر بافت های تاریخی و رویکرد توسعه گردشگری در شهر نیشابور گفت: فضای عمومی شهرها عنصر کلیدی مهمی است که هویت هر شهر را مشخص می کند.

 معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، فضای عمومی شهر را  به عنوان ویترین هر شهر دانست و گفت: فضای عمومی شهرها، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها را دارد.

علوی مقدم در ادامه اظهارداشت: تمامی تلاش ها و جدیتی که در ارائه یک فضای عمومی شهری مناسب انجام می شود باید براساس یک روش علمی و برنامه ریزی دقیق باشد.

او تصریح کرد؛ امروزه ارائه فضاهای عمومی شهری با کیفیت، منجر به ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد شد و در پی آن افزایش قدرت مدنی مردم را به دنبال خواهد داشت.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران عدم فقدان فضاهای عمومی با کیفیت برای سنین مختلف را یکی از چالش های مهم در بازآفرینی خواند و گفت: کمبود زیرساخت های خدمات شهری، فقدان برنامه های لازم برای تامین نگهداری فضاهای عمومی شهری، فقدان امنیت اجتماعی، بی توجهی به هویت فرهنگی و فرهنگ بومی (آداب و رسوم مردم) به عنوان چالش های مهم بازآفرینی شهری به شمار می آیند.

علوی مقدم با اشاره به اینکه سیاست از بالا به پایین در بازآفرینی یک سیاست شکست خورده است، گفت: سیاست های مدیریت شهری در گذشته به صورت از بالا به پایین بود، بدین معنا که عده ای در مرکز بدون توجه به اقلیم، آداب و سنن مردم، نیازهای به حق و خواسته های دقیق مردم برنامه ای کلیشه ای برای شهرها و شهرستان ها ابلاغ و دستگاه های محلی و مردم هم مجبور به اجرای آن بودند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه خوشبختانه امروزه روند تهیه طرح ها از بالا به پایین به پایین به بالا تغییر پیدا کرده است، گفت: یک فصل جدید برای بازآفرینی شهری در راستای ارتقا و افزایش توانمندسازی سکونتگاه های غیرسمی و بافت ها ی ناکارآمد شهری آغاز شود.

این مسئول در شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه اقدامات بازآفرینی و توانمندسازی سکونگاه های غیررسمی منجر به ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد شد، گفت: جنس اقدامات بازآفرینی در هر محله نسبت به محله دیگر دارای پیچیدگی های مختلفی است.

علوی مقدم افزود: با اشتراک گذاشتن موضوعات بازآفرینی با ساکنان درخواهیم یافت که خواسته ها و نیازهای هر محله، منطقه و بخش با سایر محلات و مناطق و بخش ها دیگر بسیار متفاوت است. پس بنابراین پیچیدن یک نسخه واحد بازآفرینی یک کار عبث و بیهوده و غلط به شمار می آید.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه با توجه به سیاست ها ی دولت تدبیر و امید و برنامه ریزی های مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بازآفرینی شهری در حال تغییر است، گفت: سیاست های بازآفرینی شهری به سمت  توجه به نیازهای واقعی مردم و ارائه خواسته های توسط ساکنین سوق پیدا کرده است.

این مسئول در شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: ما باید به دنبال تدوین یکسری از سیاست های کلی باشیم و بقیه امور بازآفرینی شهری را به مدیریت محلی واگذار کنیم.

علوی مقدم شوراهای اسلامی را یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی برشمرد و در ادامه گفت: کار اگر به مردم واگذار شود، بطور احسن و به صورت منسجم و دقیق تری انجام خواهد شد.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال برنامه ریزی اقدامات بازآفرینی به صورت تفویض اختیار به حاکمیت های محلی و مدیریت شهری است، افزود: تاکنون در حدود هشت استان، هیئت های اجرایی راه اندازی شده است. هیئت های اجرایی استان ها مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل راه و شهرسازی استان و شهردار مرکز استان با محوریت مدیریت شهری تشکیل خواهد شد.

علوی مقدم افزود: در واقع بجای آنکه مدیران استان ها به مرکز مراجعه کنند، اختیارات شرکت بازآفرینی شهری ایران را به استان ها واگذار کرده ایم.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه سیاست های پیشگیرانه به عنوان سیاست و برنامه ریری کلان در بازآفرینی شهری به شمار می آید، گفت: اگر امروزه بافت های ناکارآمد شهری داریم و دارای سکونتگاه های غیررسمی هستیم بدین معناست که ما دولتمردان و کسانی که متولی امور خدماتی و ارائه خدمت به مردم بودیم، به درستی عمل نکرده ایم و مردم از ما جلوتر عمل کرده اند.

 علوی مقدم افزود: شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی به معنای بی توجهی به خواسته ها و نیازهای واقعی مردم؛ عدم برنامه ریزی صحیح برای رشد شهرهاست، بنابراین اقدامات پیشگیرانه در این بخش بسیار مهم و تاکید شده است.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، برنامه ریزی مناسب برای توزیع متوازن جمعیت و فعالیت ها را از دیگر نکات مهم در سیاست های کلان بازآفرینی برشمرد و گفت: بعضی از فعالیت ها و شکل گیری صنایع و خدمات باعت برهم ریختگی جمعیت می شود. ما باید فعالیت ها را  براساس استعدادها و توانمندی های منطقه به گونه ای تنظیم کنیم که جمعیت متوازن با اقدامات و توانمندی ها و امکانات هر منطقه شکل بگیرد.

علوی مقدم با بیان اینکه رویکرد اقدامات اجرایی از پایین به بالا به طور جدی در حوزه بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گرفته است، گفت: به تشکیل خانه های گفتمان شهری، دفاتر تسهیلگری با مدیریت مردم و پشتیبانی دولت مورد توجه قرار گرفته است.

این مسئول در شرکت در بازآفرینی شهری ایران گفت: اگر امروزه بخواهیم فعالیت ها  و مدل های ما موفق عمل کند باید کارها با تمامی امکانات و اختیارات در خدمت مردم  قرار دهیم.

علوی مقدم با بیان اینکه تمامی پروژه ها عمرانی در شهرها به شهرداری ها با اعتبارات آن تفویض اختیار می شود، گفت: در حال برنامه ریزی واگذاری بخش های مربوط به خدمات زیربنایی به خود دستگاه های اجرایی در استان ها هستیم.

 معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: از این پس ما، نقش پشتیبانی کننده را خواهیم داشت و هر چند وقت یکبار گزارش گیری از اقدامات خواهیم داشت.

علوی مقدم در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری در پروژه های بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: پروژه های بازآفرینی باید جلوتر از سرمایه گذار تعریف شود. یک سرمایه گذار باید ظرف یک هفته تا ده روز برای انجام سرمایه گذاری از ما جواب بگیرد، در غیر این صورت در جای دیگر سرمایه گذاری خواهد کرد.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top