سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

حاکمیت بر مشارکت مردم به عنوان اساسی ترین راهبرد تاکید دارد

تاریخ انتشار:98/04/10

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: مجموعه حاکمیتی پس از سال ها به این نتیجه رسیده که مشارکت در امور به ویژه بازآفرینی شهری به عنوان بهترین و اساسی ترین راهبرد باید در کارها شکل بگیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید مجتبی علوی مقدم در اولین نشست از سلسله نشست های «گفتگو درباره سیل؛ در جستجوی مدیریت مردمی بحران» با موضوع «جامعه شناسی بحران در ایران» که دیروز در خانه گفتمان شهر تهران برگزار شد، گفت: ایران جز کشورهای است که در معرض آسیب ها و بلایای  طبیعی به ویژه در زلزله و سیل قرار دارد.

علوی مقدم گفت: دخالت های ناآگاهانه بشر در موضوعات طبیعی از دلایل تشدید در اتفاقات طبیعی به شمار می آید.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به موضوع حریم رودخانه ها گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها، عدم برنامه مشخص و دقیق برای ساماندهی رودخانه ها از عوامل تشدید اتفاقات طبیعی محسوب می شود.

علوی مقدم با اشاره به مدیرت و مصرف آب گفت: عدم توجه به مدیریت و مصارف آب، باعث تشدید در حوادث طبیعی می شود.

این مسئول در شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: تغییرات اقلیمی در دنیا هم در گسترش اتفاقات طبیعی بسیار موثر است.

او با اشاره به اینکه عدم توجه به خواسته های به حق مردم، توسط دستگاه های دولتی باعث بروز تشدید در اتفاقات خواهد شد، گفت: مردم نیازهای واقعی دارند که اگر دستگاه های حاکمیتی به آنها توجه نکنند و درصدد رفع آنها نباشند، مردم به صورت سنتی کار را انجام می دهند.

 علوی مقدم افزود: اگر انجام کار توسط مردم به درستی و با مطالعه کافی انجام نشود، خود باعث اتفاقات و مشکلات جدید خواهد بود.

 علوی مقدم با بیان اینکه برای حل مشکلات و مسائل خودمان، نیاز به گفتمان و همفکری با کارشناسان و صاحب نظران داریم، گفت: اگر مردم محور کار قرار بگیرند، و خواسته ها و نیازهای آنها با برنامه ریزی صحیح هدایت شود به صورتی که اولویت های اصلی براساس نیازهای مردم در نظر گرفته شود، به طور یقین با مشکلات کمتری روبرو خواهیم شد.

این مسئول در شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه  هر زمان مسئولان و دستگاه های حاکمیتی به مردم توجه نکردند و آنها را در کنار خود قرار ندادند، آغاز نقطه آسیب ها به شمار می آید، گفت: زمانی سیاست وزارت راه و شهرسازی، براین بود که گروهی در ستاد مرکزی برای سایر نقاط کشور تصمیم گیری و برنامه ریزی می کردند و از طریق ادارات کل راه و شهرسازی در استان ها اجرایی و عملیاتی می شد.

علوی مقدم با اشاره به اینکه سیاست گذشته وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تصمیم گیری و برنامه ریزی از مرکز سیاست موفقی نبوده است، اظهار داشت: امروز به این نتیجه رسیده ایم که در کنار تصمیمات شیشه ای و کنترل از راه دور، باید مسئولان در متن مردم قرار گیرند و مشکلات آنان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه مشکلات مردم باید ارزیابی، دسته بندی، اولویت بندی شوند، گفت: در ادامه باید راهکارهای عملی و اجرایی مشخص به دست بیاید و توسط خود مردم اجرا شود.

علوی مقدم  با بیان اینکه تفکر مشارکت در امور باید در اولویت کارها قرار گیرد، گفت: مجموعه حاکمیتی پس از سال ها به این نتیجه رسیده که مشارکت در امور به ویژه بازآفرینی شهری به عنوان بهترین و اساسی ترین راهبرد باید در کارها شکل بگیرد.

علوی مقدم با یادآوری اینکه دستگاه های حاکمیتی باید تمامی اختیارات خود را به مردم واگذار کند و خود نقش نظارتی و پشتیبانی کننده داشته باشد، گفت: شدت و ضعف و موفقیت و عدم موفقیت مردم در مدیریت های شهری بستگی به بخش حاکمیتی دارد که به چه میزان علاقه مند هستند، تصدیگری و اختیارات خود را به مردم واگذار کند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ما در بازآفرینی نقش پشتیبان و ناظر خواهیم داشت.

علوی مقدم روش بهره بردن از مشارکت و همفکری مردم را از راهکارهای عملی و راهبردی در بازآفرینی شهری دانست و در ادامه گفت: استفاده و بهره بردن از NGO، نهادهای خصوصی، و سنت حسنه وقف از دیگر اقدامات راهبردی و عملی به طور خاص در بازآفرینی شهری به شمار می آید.

او با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در بررسی مشکلات و مشارکت ها مورد غفلت واقع شده موضوع سنت حسنه وقف است،گفت: در کشور ما به خاطر اعتقاد دینی، موضوع وقف مطرح است اما به آن کمتر پرداخته شده است.

علوی مقدم افزود: توجه به روش ارتقای تاب آوری شهری از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی باید در بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد.

او ایجاد نهادهای شهری با تکیه بر فعالیت های مردم را از دیگر راهکارهای عملی و راهبردی در بازآفرینی شهری برشمرد و گفت: باید نهاد های مردمی تشکیل و دستگاه های دولتی باید به عنوان پشتیبان و ناظر، کار و اجرا را به مردم بسپارند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تامین مسکن اقشار کم درآمد گفت: در کنار پرداختن به موضوعات اجتماعی و فرهنگی در بافت های فرسوده باید موضوعات اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top