دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

با تاکید بر تقویت نقش مدیریت شهری ؛ پژمان خواستار خروج دستگاه های دولتی از امور تسهیلگری شد

تاریخ انتشار:98.04/31

نشست مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیرکشور با تاکید بر دستیابی به مدلی مورد توافق در خصوص نحوه فعالیت دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به برخی از تجربیات نهادهای مختلف در محلات و محدوده های هدف بازآفرینی شهری بر لزوم همکاری بیشتر میان دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی فعال در این محدوده‌ها تاکید کرد.

سید محمد پژمان از همکاری هر چه بیشتر با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور استقبال کرد و گفت: با توجه به گستردگی محدوده ها و محلات هدف ظرفیت‌های فراوانی برای حضور و همکاری دستگاه های مختلف در این محدوده‌ها وجود دارد.

او خواستار تدوین و اجرای سناریوهای خروج همه دستگاه های دولتی که دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محدوده های هدف بازآفرینی شهری راه اندازی کرده اند و واگذاری امور اجرایی به مدیریت شهری در چارچوب قوانین مرتبط شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی  همچنین اولویت اقدامات دستگاه های عضو ستاد به ویژه سازمان امور اجتماعی را مصوبات ستادهای شهرستانی و استانی دانست.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: کمیته فرماندهی برای انتخاب محلات هدف راه اندازی دفاتر و پیشبرد برنامه تسهیلگری تشکیل شود تا همه دستگاه ها از طریق دفاتر فعال محلی خدمات خود را ارئه کنند و محوریت اجرای برنامه ها مدیریت شهری در نظر گرفته شود.  

در ادامه این نشست، تقی رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور مبنای فعالیت این سازمان در محدوده‌ها و محلات هدف را همکاری و مشارکت با وزارت راه و شهرسازی دانست.

او خاطر نشان کرد: با نظارت های مکرر، سازمان امور اجتماعی کشور کمترین همپوشانی ممکن را در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی با سایر دستگاه های مربوطه داشته و همواره سعی بر هم افزایی و همکاری با نهادهای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی داشته است.

رستم وندی تاکید کرد: این سازمان آگاه‌سازی مردم- توانمند سازی و شبکه سازی مردم، ارتقای روابط میان مردم و دستگاه‌های دولتی و بهره گیری از پتانسیل سازمان های مردم نهاد و خیریه را در اولویت اقدامات خود داشته است. هم اکنون تعداد دفاتر تسهیل گری که توسط سازمان امور اجتماعی راه اندازی شده، 167 دفتر است.

مجتبی علوی مقدم، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اسناد فرادست قانونی از سال 1388 تاکنون در خصوص راه اندازی دفاتر تسهیل گری در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی گفت: دستگاه های ذینفوذ باید برای فعالیت در محدوده‌ها و محلات هدف هماهنگ شوند و از اقدامات موازی و جزیره ای  اجتناب کنند.

او همچنین بر لزوم آسیب شناسی راه اندازی دفاتر تسهیل گری و سایر دفاتر توسعه محلی به منظور اتخاذ رویه های هماهنگ و کارآمد تاکید کرد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top