دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاون وزیر راه و شهرسازی: آغاز عملیات اجرایی ساخت 30 هزار واحد مسکونی همزمان با عید غدیر

تاریخ انتشار:98/05/01

معاون وزیر راه و شهرسازی از مدیران کل استان ها خواست تا به فوریت مقدمات کلنگ زنی 30هزار واحد مسکونی را همزمان با عید غدیر فراهم کنند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان در نشست تخصصی مدیران کل راه و شهرسازی استان ها که صبح امروز در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد، اظهارکرد: در محدوده های هدف بازآفرینی شهری، به دلیل فرسودگی و ناپایداری بناها مخاطرات زیادی وجود دارد و اگر زلزله ای اتفاق بیافتد با خسارات و فاجعه بزرگ انسانی در این مناطق مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: مسئولیت ما در وزارت راه و شهرسازی این است که تمامی ابزارها و سیاست ها را برای تامین ایمنی ساکنان بافت های فرسوده و ناکارآمد ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به سه محور مهم فعالیت های بازآفرینی شهری گفت:  تامین مسکن، ایجاد زیرساخت و تامین سرانه های خدماتی از مهمترین این فعالیت ها هستند.

وی با اشاره به مغفول ماندن حوزه مسکن در سال های اخیر، اظهارکرد: در این سال ها توجه به کمبود سرانه های خدماتی و ایجاد زیر ساخت ها بیشتر بوده و این مساله موجب شده که از موضوع اصلی که تامین مسکن است، غافل شده ایم.

پژمان ایجاد سازوکار تولید مسکن را امری دشوار برشمرد و گفت: موضوع ورود به بافت ها از مقاوم سازی گرفته تا نوسازی پدیده ای چند وجهی و پیچیده است و پایه ای اجتماعی دارد. ما باید بتوانیم در فضایی چند وجهی و پیچیده تعداد زیادی از دستگاه ها و نهادها و همچنین مردم را با خود همراه کنیم

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت در بازآفرینی شهری به دنبال تصدیگری نیست و صرفا به دنبال ایجاد ساز و کارهای لازم است، گفت: بازآفرینی شهری فعالیتی دشوار، تدریجی و پر استهلاک است که حوصله زیادی را می طلبد و انتظار می رود مدیران کل راه و شهرسازی با بهره گیری از تجارب جهانی، تجربه های کارشناسی گذشته و دانش بالا، ساز و کارهای مناسبی برای اجرای این برنامه ایجاد کنند.

وی گفت: نظر رییس جمهور این است که دولت، سازنده خوبی نیست و باید شرایط را برای حضور بخش خصوصی در بافت ها به ویژه نوسازی مسکن مهیا شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارکرد: باید شرایطی فراهم شود تا مردم، تشکل های حرفه ای و انبوه سازان برنامه های ما را به حدی دقیق و اقتصادی احساس کنند که با ما همکاری و سیاست های ما را اجرا کنند.

پژمان شرح خدمات ضعیف را یکی از موانع اجرای برنامه های بازآفرینی دانست و گفت: بافت های فرسوده، بافت های تاریخی، بافت های میانی و سکونتگاه های غیررسمی هر کدام شرح خدمات مناسب خود را نیاز دارند که بر اساس دستوری که داده ایم در حال حاضر این شرح خدمات اصلاح شده اند

وی ادامه داد: باید مشاورین طرح ها نیز بر اساس توانمندی ها، تجربیات قبلی و آشنایی با مناطق مختلف دسته بندی شوند و تحویل گیری کارها نیز توسط ادارات کل راه و شهرسازی انجام شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ها و بضاعت مهندسی کشور در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، گفت: باید مهر تایید جامعه حرفه ای معماری و شهرسازی در اجرای طرح ها و پروژه ها وجود داشته باشد و کیفیت نهایی توسط طراح و تحویل گیرنده تایید شود.

وی با تاکید بر ضرورت اقتصادی بودن طرح های بازآفرینی، افزود: باید این طرح ها به گونه ای تهیه شوند که مسائل مالی را از ظرفیت های داخلی خود تامین کنند و نیازمند به بودجه های دولتی نباشند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر اهمیت نقش مدیریت شهری در فعالیت های بازآفرینی تاکید کرد و گفت: مدیریت شهرها از صفر تا صد با مدیریت شهری است و نباید این امر در ادارات کل راه و شهرسازی متمرکز شود.

وی با تاکید بر لزوم جذب فعالین بخش خصوصی، اظهارکرد: ارائه تسهیلات و رایگان شدن پروانه ساخت انجام شده است و در حال هماهنگی برای تکمیل مشوق ها با دستگاه های خدماتی و زیرساختی هستیم تا این هزینه ها به صفر یا به حداقل ممکن برسد.

پژمان گفت: هماهنگی هایی با مدیرعامل شرکت توانیر هم شده تا با اضافه تعرفه برق در برخی مناطق برخوردار ذخیره ای برای مناطق غیربرخوردار ایجاد شود و از این جهت نیز تسهیلاتی اتفاق بیافتد.

وی با تاکید بر اینکه باید در تمام زمینه ها کاهش چشم گیر یا حذف هزینه ها اتفاق بیافتد، گفت: گروه های اجتماعی ساکن در مناطق مورد هدف بازآفرینی شهری از نظر اقتصادی شرایط دشواری دارند و به همین دلیل این کاهش هزینه ها می تواند به توفیق برنامه بازآفرینی شهری کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به تشکیل هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری در استان ها، افزود: این اقدام در راستای کاهش فاصله صف و ستاد انجام و اختیاراتی به هیئت سه نفره متشکل از معاونان عمرانی ، مدیران کل راه و شهرسازی و شهرداران تفویض شده تا سرعت بیشتری به تصمیم گیری ها داده شود.

وی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت تمرکز بر ایجاد مسکن در کشور، گفت: 100 هزار فقره تسهیلات وجود دارد که باید بر این اساس 100 هزار مسکن در بافت ها مورد هدف بازآفرینی ساخته شود.

پژمان گفت: هر استان باید بتواند به طور متوسط با استفاده از اراضی خود در داخل بافت ها و اراضی شهرداری و سایر اراضی، برای ایجاد 3هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کند و انتظار می رود از این تعداد حداقل هزار واحد مسکونی تا عید غدیر برای کلنگ زنی توسط رییس جمهور آماده شود

وی تاکیدکرد: در ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی باید از ظرفیت زمین های دولتی و دارایی های وزارت راه و شهرسازی استفاده شود و ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردم عملی شود.

وی همچنین اظهارکرد: قراردادهای مشارکت به شکلی که فعالیتی منطقی با لحاظ کردن خواسته های شرکا و صیانت از حقوق و امکانات دولت را رقم بزند آماده و به استان ها ارسال شده و معاون عمران  و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران توسط ادارت کل راه و شهرسازی سریعتر پیگیری شود.

پژمان در ادامه تاکید کرد: باید برای بهره برداری از خانه های خریداری شده و مرمت شده توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با اولویت در اختیار گرفتن توسط بخش خصوصی برنامه ریزی شود و خانه های خریداری شده و مرمت نشده نیز با کمک از تیم مشاوره و لحاظ کردن عملکرد بعدی بنا مرمت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بناهای مرمت شده باید به فوریت در صورت امکان واگذاری، فروخته و یا اجاره داده شود و تا پایان سال باید تمام خانه های تاریخی در تمام استان ها مرمت شده و حتی الامکان به بهره برداری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر استفاده از همه اراضی سرمایه ای، گفت:  نباید حتی یک متر از اراضی ما در هر استانی غیر دایر باشد. در مورد اراضی سرمایه ای در صورت نیاز به آماده سازی یا احداث مسکن باید فعالیت های مربوطه انجام و در مورد اراضی غیرسرمایه ای نیز مقدمات کار فراهم و ظرف سه ماه آینده برنامه ای برای بهره برداری، توسط مدیران استان ها آماده شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: در برخی استان ها می توانیم با تهاتر اراضی بیرون از بافت های مورد هدف بازآفرینی شهری با زمین های داخل بافت ها، اراضی مناسب فعالیت های خود را فراهم کنیم.

پژمان افزود: به دنبال تهیه و تدوین چارچوبی هستیم که بخشی از اراضی را به عنوان ثروت و دارایی بازآفرینی به استان ها اختصاص و اختیار بهره برداری از این اراضی را به عنوان تنخواه در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی برای دستیابی به اهداف برنامه های بازآفرینی قرار دهیم.

وی در پایان اظهارکرد: طی توافقی که در شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام شد، مصوب شده، سند تمامی اراضی سکونتگاه های غیررسمی که به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران تنظیم تا برنامه بازآفرینی شهری در این بافت ها با شتاب بیشتری انجام شود.

 

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران:

ضرورت جذب اراضی سرمایه ای توسط ادارات راه و شهرسازی/ راه اندازی دفتر برنامه ریزی و توسعه مسکن با هدف تمرکز ویژه بر تامین مسکن

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ادارات راه و شهرسازی باید برای جذب حداکثری اراضی سرمایه ای در برنامه ملی بازآفرینی شهری تلاش کنند.

محمد آیینی با اشاره به بعضی افراط و تفریط ها در برنامه های نوسازی و بهسازی، گفت: به نظر می رسد در بین همه نظریه ها، تحلیل ها و شیوه هایی که در سال های اخیر انجام شده اعتدال بهترین شیوه است.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به سخنان رییس جمهور در سال 96 در خصوص اینکه اساس برنامه ملی بازآفرینی شهری در حوزه مسکن، سلامت جان مردم و تامین مسکن خانه اولی ها و نوسازی و بازآفرینی محلات فرسوده است، افزود: این یعنی اولویت اصلی در برنامه بازآفرینی جان انسان هاست و آگاهی از این مساله می تواند گفتمان ما را اصلاح کند و حتی تغییر دهد.

وی افزود: ارزیابی گذشته می تواند دید ما را نسبت به این موضوع که اقدامات ما تا چه حد در راستای حفظ جان انسان ها بوده است و تا چه حد باید در این جهت حرکت کنیم، شفاف و روشن کند.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری، با اشاره به تاکیدات وزیر راه و شهرسازی در خصوص توقف بازآفرینی محلاتی که هیچ اثربخشی برای بازگشت به زندگی نداشته اند، تصریح کرد: احیای اقتصادی باید برای مردم و هم سازندگان سودمند باشد.  

آیینی تاکید کرد: باید در حوزه مسکن تلاش عمده ای انجام شود که در این راستا دفتر اختصاصی برنامه ریزی و توسعه مسکن در شرکت بازآفرینی شهری ایران راه اندازی شده است.

وی گفت: تا اجرایی شدن سازوکار جدید نمی توان برای تهیه طرح ها و فرآیند تحویل گرفتن کارها و حضور خاص مشاورین، معطل ماند و باید تا آماده شدن آن در کوتاه مدت به طرح های بهسازی و نوسازی که قبلا تهیه شده و طرح های تجمیعی که خط آن کشیده شده است، بسنده شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: حدود یک هزار و 590 واحد طرح در اصفهان، یک هزار و 170 واحد در کرمانشاه، یک هزارو 242 واحد در سنندج و 865 واحد در همدان طراحی و خط تجمیع آنها کشیده و پلاک های تجمیع آنها مشخص شده است که باید با ساز و کارهای مناسب آنها را با جذب مشارکت مردم به مرحله تولید برسانیم.  

آیینی با اشاره به اینکه اولویت ما انجام طرح ها با حضور و مشارکت مردم است، اظهارکرد: تجربیات زیادی در شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص مشارکت مردم در سال های گذشته وجود دارد که نمونه بارز آن محله جولان همدان است که با ساخت 28 واحد توسط دولت به طور مستقیم آغاز و با ساخت یک هزار و 300 واحد توسط مردم در محدوده 25 هکتاری ادامه پیدا کرد و به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: نباید با نبود یارانه و تسهیلات از انجام برنامه بازآفرینی شهری باز بمانیم و باید برنامه ای داشته باشیم که در صورت نبود اعتبارات با مشارکت مردم فعالیت ها را پیش ببریم.

آیینی با تاکید بر لزوم جلب اعتماد مردم و سازنده های محلی با کمک مدیران راه و شهرسازی، گفت: انتظار مردم و سازنده ها از ما چیزی جز تسهیل فرآیندها نیست، بنابراین بستر این کار باید با تسریع در اعطای پروانه ساخت و انشعابات فراهم شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارکرد: دفاتر تسهیلگری برای جلب اعتماد مردم محله بسیار ضروری هستند و امکان و توان اینکه ادارات کل خودشان مستقیم وارد کار شوند وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می کنیم که ادارات کل راه و شهرسازی در حد نظارت و تحویل گرفتن کار باشند و درکنار آنها فرآیند کارگزاری و تسهیلگری نیز فراهم شود.

آیینی همچنین گفت: باید فراخوان های جذب سرمایه گذار در پروژه ها پیگیری، خانه های تاریخی خریداری شده تعیین تکلیف و بهره برداری شوند و برای جذب حداکثری اراضی سرمایه ای تلاش شود.  

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: هم اکنون امکان جذب650 میلیارد تومان از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را داریم و هر چقدر اراضی مرغوب تر و بهتری اختصاص داده شود به عنوان سرمایه استان تلقی خواهد شد و همچنین می تواند اعتبار دائمی برای بازآفرینی شهری استان ایجاد کند.

وی در پایان بر ضرورت تشکیل هر چه سریعتر جلسات هیئت های اجرایی در استان ها تاکید کرد.

 

معاون عمران  و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران:

برنامه های مدون و دقیق برای حضور بخش خصوصی تدوین شود

سید مجتبی علوی مقدم با انتقاد از روش کارکرد و همچنین نوع ارتباط بین مدیران ستادی و مدیران استانی در بازآفرینی شهری گفت: با این روش برنامه ملی بازآفرینی شهری محقق نخواهد شد زیرا بازآفرینی شهری برنامه ای دقیق، پیچیده و همه جانبه است.

معاون عمران  و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: انتظار این است در وهله اول ارتباط موثر مدیران کل راه و شهرسازی و معاونین آنها و در وهله دوم ارتباط کارشناسان استان ها با مدیران و کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری ایران قوی تر از آن چه که امروز است، محقق و سپس اطلاعات به روز و سریع تر مبادله شود.

او با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری نیازمند تلاش؛ توجه جدی و کار جهادی است، افزود: مدیران راه و شهرسازی باید توان استفاده از ظرفیت و پتانسیل سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق بازآفرینی شهری را در دستور کار خود قرار دهند.

علوی مقدم با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی ذیربط در بازآفرینی شهری باید با تمامی امکانات و تجهیزات در راستای بازآفرینی گام بردارند، از مدیران و کارشناسان استان ها خواست تا ارتباط بیشتری با دفاتر تحت پوشش معاونت عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران (فنی و اجرایی، هدایت طرح ها، ستاد ملی و مطالعات کاربردی و امور ترویجی ) داشته باشند.

 او با انتقاد از طولانی بودن پاسخگویی مکاتبات از سوی مسئولان استانی در حوزه بازآفرینی شهری گفت: برنامه ملی بازآفرینی شهری در اولویت اقدامات نظام است اما روند فعلی نشان دهنده این است که پاسخگویی در مورد این برنامه در اولویت آخر قرار گرفته است.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: به دلیل اینکه اطلاعات پروژه های بازآفرینی شهری در دو سامانه های مرتبط با حوزه بازآفرینی در شرکت ثبت می شود، چنانچه مسئولان استانی در ادارت راه و شهرسازی به این نکته توجه کافی نداشته باشند، نتیجه دلخواه از پروژه های بازآفرینی شهری حاصل نمی شود.

علوی مقدم با بیان اینکه توجه به اعتبارات و کنترل میزان ارقام باید مطابق موافقت نامه ها باشد، گفت: کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری ایران در موضوع قیر بعد از کنترل آمار، دریافته اند که بعضی از استان ها قیرهای واگذارشده را مصرف نکرده اند که علت آن آماده نبودن پروژه ها بوده و یا اینکه اصلا نیازی به قیر نداشته اند. بنابراین انتظار این است که در رابطه با قیرهای واگذاری به استان ها نظارت و کنترل بیشتری انجام شود.

او با بیان اینکه در حال طراحی نرم افزاری در رابطه با پروژه های بازآفرینی شهری هستیم، گفت: پروژه های بازآفرینی پس از ثبت در این سامانه، از نظر مالی و فنی بصورت یکپارچه کنترل و نظارت می شوند و در نهایت گزارشات پروژه ها از طریق این سامانه تهیه می شود.

علوی مقدم با اعلام همکاری معاونت عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص ساخت مسکن گفت: در بازدید هایی که از پروژه های بازآفرینی در استان ها انجام می شود به این نتیجه رسیده ایم که متاسفانه هنوز بازآفرینی شهری در استان ها به صورت کامل تببین و تشریح نشده است.

او با بیان اینکه فرایند بازآفرینی شهری در مقیاس محله و تهیه سند مشارکتی توسعه محلی باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: سه رکن اساسی که با تغییر رویکرد اقدامات در حوزه بازآفرینی (توسعه مسکن – خدمات روبنایی و زیربنایی) باید در دستور کار قرار بگیرد.

علوی مقدم اولویت بندی در انجام پروژه ها بسیار مهم است، اظهار داشت: تا زمانی که پروژه های نیمه تمام در حوزه بازآفرینی شهری وجود دارد نباید وارد مرحله کلنگ زنی پروژه های جدید شویم.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه عقد قرارداد برای پروژه هایی که هنوز اعتبار آنها پیش بینی نشده است،  براساس دستور مدیرعامل شرکت حذف شده است، گفت: نقش دولت در بازآفرینی شهری الگوسازی، تعریف سیاست ها و تبیین موضوعات کلی برنامه است.

او با بیان اینکه استان ها در بازآفرینی از ظرفیت و پتانسیل های خوبی برخور دارند و مدیران استان ها باید هنرمندانه از آنها استفاده کنند، گفت: باید بتوانیم با حمایت و پشتیبانی دولت از ثروت های موجود در استان ها نظیر مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توان فنی و اجرایی بهره لازم را ببریم.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اقتصاد طرح های بازآفرینی شهری گفت: در مطالعات طرح ها باید به اقتصادی بودن پروژه ها دقت کنیم.

علوی مقدم با اشاره به اینکه مشارکت مردم در بازآفرینی شهری مورد غفلت قرارگرفته است، گفت: توجه به نیازهای واقعی مردم و شرایط و متقضیات محلی و مشارکت نهادهای اجتماعی در انجام پروژه های بازآفرینی بسیار مهم است.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره نشست اخیر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص دفاتر تسهیلگری گفت: دراین نشست مقرر شد تا امور مربوط به دفاتر تسهیلگری توسط مدیریت شهری انجام شود و مدیران کل راه و شهرسازی در این خصوص  نظارت و مدیریت عالیه داشته باشند.

 او با بیان اینکه نقشه های که در محدوده های ناکارآمد شهری در کمیسیون های ماده 5 مصوب می شوند اما مغایر با سامانه دریافت تسهیلات هستند برای دفتر راهبری طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ارسال شوند تا هر چه سریعتر اصلاحات لازم انجام شود و ساکنین این مناطق موفق به دریافت تسهیلات شوند.

 علوی مقدم در رابطه با استفاده از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی در بازآفرینی شهری گفت: متاسفانه در اکثر استان ها اجرای پروژه های بازآفرینی منوط به دریافت منابع از دولت، منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران می شود در حالیکه با توجه به حجم گسترده برنامه ریزی در حوزه بازآفرینی شهری که در سراسر کشور آغاز شده است، این میزان اعتبارات دولتی پاسخگو نخواهد بود.

 معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان افزود: استان ها باید برنامه های مدون و دقیق برای مشارکت بخش خصوصی در دستور کار خود داشته باشند.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران:

ادارات کل راه و شهرسازی به سمت برون سپاری امور تصدی حرکت کنند

افشین میرزا بابایی گفت: ادارات کل راه و شهرسازی باید به سمت برون سپاری حرکت کنند. با تفویض برخی اختیارات به موجب ماده 4 قانون حمایت به کارگزاران به خصوص در حوزه تصدی املاک و اراضی می توان از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کرد

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارکرد: در ماده 33 اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران پیش بینی شده بود، از محل 5درصد بودجه مصوب شرکت، هزینه مدیریت و تجهیز واحد های ذیربط در ادارات کل راه و شهرسازی استان تامین بشود که هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی ایراد قانونی به این ماده وارد کرد که هم اکنون در حال رایزنی برای رفع این ایراد هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بهترین راهکار برای تجهیز و استفاده از منابع مورد نیاز ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، استفاده از ظرفیت کارگزاری است و در این زمینه می توان از شرکت های عمران و مسکن سازان که هنوز فعال هستند و همچنین از ظرفیت سازی در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی در یک فضای رقابتی استفاده کرد. اگر شرکتی قابلیت تبدیل شدن به کارگزاری را دارد باید راهنمایی شود تا مجوز ماده 4 را از شرکت بازآفرینی شهری ایران دریافت کند.

میرزابابایی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ و صیانت از اراضی و املاک شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان ها، گفت: یگان حفاظت در سازمان ملی زمین و مسکن می تواند برای حفظ و نگهداری اراضی و املاک شرکت وارد عمل شود و مدیران کل راه و شهرسازی می توانند از ظرفیت یگان حفاظت برای حفظ اراضی و املاک استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: در برخی استان ها نسبت به اراضی و املاک تعدی و تعرضاتی انجام شده و تصرفاتی هم اتفاق افتاده که بهره برداری از این اراضی را دشوار کرده است. انتظار می رود مدیران راه و شهرسازی توجه کافی به این موضوع داشته باشند.

وی در خصوص اراضی ماده 6 قانون ساماندهی، اظهار کرد: براساس این قانون تکلیفی بر عهده وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های اجرایی گذاشته شده و همچنین در ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی نیز تکلیف اداره ثبت مشخص شده است. تکلیف وزارت راه و شهرسازی شناسایی اراضی در محدوده بافت های هدف بازآفرینی و مکاتبه با دستگاه مربوطه است و طبق قانون آن دستگاه مکلف است دو ماه پس از اعلام، زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی منتقل کند.

وی ادامه داد: چنانچه دستگاه ها از انتقال زمین خودداری کنند، ادارات راه و شهرسازی می توانند از مسیر ثبتی و با تنظیم سند الزامی این کار را انجام دهند و حتی نیاز به رضایت دستگاه ذیربط نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: 20مورد از مصوبات و قوانینی که در حال حاضر مورد عمل شرکت بازآفرینی شهری ایران است، مجلد شده و تا هفته آینده در اختیار مدیران کل راه و شهرسازی قرار می گیرد.

وی در خصوص تفویض اختیار بند 6 ماده 4 اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص پیگیری موارد حقوقی، گفت: این اختیار به مدیران کل استان تفویض شده است. مدیران باید در انتخاب وکلا دقت کافی داشته باشند و از وکلای امین و کارآزموده در پیگیری پرونده ها استفاده کنند

میرزا بابایی همچنین افزود: مدیران کل راه و شهرسازی می توانند از معاونت های حقوقی خود بخواهند که مسائل حقوقی این شرکت را پیگیری کنند و نسبت به این پرونده ها حساسیت های لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: مستندسازی نیز باید در پرونده های قضایی، قراردادها و مناقصه ها و مزایده های استان انجام شود و اصل مستندات توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای ستاد فرستاده شوند.

میرزا بابایی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه یکپارچه ای برای پرونده های قضایی نیاز داریم که با خرید نرم افزار مربوط، این مشکل برطرف می شود و با استان ها به صورت آنلاین در خصوص پرونده های حقوقی و قضایی تبادل اطلاعات خواهیم کرد.

 

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران:

آغاز ساخت 39 هزار واحد مسکونی در اراضی دولتی، شهرداری ها و مردمی

امیر حسین قزوینی با اشاره به اینکه ساخت مسکن در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهري از مهمترين اولویت هاي وزارت راه و شهرسازی به شمار می آید، گفت: مسکن در راس برنامه ها و  پروژه های روبنایی و زیربنایی که به ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف شهری کمک کند، قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ابلاغ ساخت 400هزار واحد مسکونی توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: بر این اساس ساخت 100 هزار واحد مسکونی برعهده شرکت بازآفرینی شهری ایران، 100 هزار واحد بر عهده توسط بنیاد مسکن و 200 هزار واحد در برنامه شرکت عمران شهرهای جدید است.

قزوینی افزود: قرار است از 100 هزار واحد مسکونی برنامه شده، ساخت 80درصد به صورت خود مالکی و 20 درصد مابقی آن به صورت مسكن الگو پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ساخت مسکن در اراضی دولتی و شهرداري ها به صورت الگو، گفت: ساخت نزديك به ٣١ هزار واحد مسکوني آغاز شده است.

قزوینی افزود: نزدیک به 8 هزار متقاضی ساخت واحد مسکونی در انتظار دریافت وام تسهیلات به صورت خود مالکی هستند.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه 51 پروژه بازآفرینی در 31 استان تعریف شده است، گفت: بعضی از این پروژه ها در حال اجرا و تعدادی از آنها به تازگي تعریف شده اند.

او با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور بر ثبت اطلاعات متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی در سامانه تاکید دارد، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور اصرار دارد تمامی اطلاعات را از طریق سامانه دریافت کند تا بتواند به صورت مستمر برنامه ملي بازآفريني را پایش کند.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برنامه مدیریت دارایی ها به منظور یکپارچه سازی برنامه هاي سرمايه گذاري، مديريت املاک و فروش، از سال گذشته آغاز شده است، گفت: استان ها در موضوع بهبود وضعیت دارایی هاي شركت هر نوع اقدام و درخواستی لازم است در این برنامه پیش بینی و نتیجه را هر چه سریعتر به ما اعلام کنند.

قزوینی با اشاره به اینکه موافقت نامه هاي دائمي و تبصره 18 تهیه شده است، گفت: براساس ملاحظات مدير عامل و اعضاي هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، برنامه ها بازنگری و به سرعت مراحل پیگیری و ابلاغ از سازمان برنامه و بودجه كشور انجام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برنامه اقدام مشترک استان ها كه از سال گذشته آغاز شده، از موضوعات بسیار مهم و جدی به شمار می آید، گفت: تعریف برنامه های روبنایی و زیربنایی، به واسطه اهرم کردن اعتبارات برای جذب منابع سایر دستگاه های اجرایی است. شركت و ستادهاي بازآفريني استاني به ازای تعريف 1500 میلیارد تومان پروژه زیربنایی و روبنایی در حوزه بازآفرینی شهری، 10 هزار میلیارد تومان برنامه توسط سایر دستگاه های اجرایی و شهرداري ها تعریف کرده اند.

قزوینی در سخنان پایانی خود خواستار پیگیری جدي در خصوص بهبود عملكرد پروژه هاي بازآفرینی تعریف شده توسط سایر دستگاه های اجرایی و شهرداري با توجه به مسئوليت اصلي آنها و نيز هدايت اعتبارات استان ها به برنامه هاي عملياتي با محوريت مسكن شد.

 

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top