یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران: چاره ای جز نگاه راهبردی به بازآفرینی نداریم

تاریخ انتشار:98/05/05

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در همایش "بازآفرینی؛ هم افزایی و هم آفرینی"در شهر مشهد با اشاره به تاریخچه بازآفرینی شهری در کشور گفت: بازآفرینی از دهه 60 با رویکرد بازسازی و در دهه 70 با رویکرد نوسازی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی با بیان اینکه دو رویکرد بازسازی و نوسازی دارای نواقصی بوده است،گفت: متاسفانه در دهه های 60 و 70 شاهد بودیم که دو رویکرد بازسازی و نوسازی به دلیل نواقص موجود، نتوانستند پاسخگوی نیازهای انسانی باشند. بر همین اساس از دهه 80 به بعد، رویکرد بازآفرینی در کشور در پیش گرفته شد.

آئینی با بیان اینکه بازآفرینی شهری در کنار موضوعاتی نظیر کالبدی و فضای شهری به گستره انسانی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی به مدیریت کار نیز توجه دارد، گفت: بازآفرینی شهری ترکیبی از بازسازی، نوسازی، توانمندسازی و روان بخشی را شامل می شود.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بازآفرینی شهری سه هدف اصلی را دنبال می کند که موضوع ارتقای تاب آوری شهری به عنوان اولین هدف در بازآفرینی شهری مطرح است.

آئینی با اشاره به اینکه نوسازی، مقاوم سازی و مرمت ابنیه از موضوعات مهم در تاب آوری شهری است، گفت: جابجایی جمعیت  و ساکنین در معرض خطر نیز در موضوع تاب آوری شهری باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری از بزرگی و پیچیدگی قابل توجهی برخوردار است، گفت: اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری جز با همکاری دستگاه های دولتی و مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

آئینی با بیان اینکه اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، ارتقای تاب آوری، کاهش انواع فقر شهری، ارتقای هویت شهری و منزلت مکانی این محلات را به دنبال دارد، گفت: در دهه 80 نگاه به بازآفرینی شهری به صورت پروژه ای و در مقیاس کوچک بوده است.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در دهه 80، همه محلات هدف بازآفرینی شامل برنامه بازآفرینی نبودند، گفت: اقدامات بازآفرینی شهری در این دهه به صورت یکپارچه نبود. در نهایت به این نتیجه رسیدند که پروژه های منفرد و مجزا نمی تواند، انتظارات ما در بازآفرینی شهری برآورده کند.

 آئینی با بیان اینکه از دهه 90 به بعد رویکرد متاخر در بازآفرینی جایگزین شده است، اظهارداشت: در نگاه متاخری باید روش و نگرش و اقدامات ما در محلات هدف بازآفرینی شهری جامع و یکپارچه باشد.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه در نگاه بازآفرینی شهری به صورت متاخر، چاره ای جز نگاه راهبردی به بازآفرینی نداریم، گفت: در نگاه متاخری به بازآفرینی شهری نگاه به گستره همه شهر است و صرفا موضوعات کالبدی مطرح نیست بلکه به موضوعاتی نظیر اجتماعی، اقتصادی، انسانی و زیست محیطی باید توجه کامل داشت.

این مسئول در شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: با چنین نگرشی مشکلات ما در مناطق هدف کاهش و به پیشرفت پایدار در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در این مناطق دست پیدا خواهیم کرد.

آئینی در پایان سخنان خود با بیان اینکه برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری باید نگاه بلندمدت و راهبردی داشت، گفت: بازآفرینی شهری با تعامل همه جانبه دستگاه های مرتبط باید انجام شود و منیت فردی و سازمانی باید کنار گذاشته شود تا به نتیجه مثبت در این رابطه دست پیدا کنیم.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top