دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

دکتر روستا:دولت حامی طرح های اجرایی بازآفرینی شهری محله های هدف می باشد

تاریخ انتشار:98/05/21

دکتر روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از شرکت عمران و مسکن سازان فارس بازدید بعمل آورد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در جلسه ای که رزو یکشنبه مورخ 98/05/20 وبا حضور دکتر روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران،مهندس گودرزی معاونت محترم بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و مهندس اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس در محل این شرکت برگزار گردید ضمن بحث و بررسی پروژه های بازآفرینی محلات هدف و همچنین اقدامات شرکت عمران و مسکن سازان در این باب،دکتر روستا از حمایت های دولت در زمینه بازآفرینی شهری گفت و بیان داشت در تصمیمات جدیدی که درخصوص ساماندهی و بهسازی بافت های ناکارآمد شهری و به منظور تسریع در اجرای برنامه ها و پروژه های مصوب ستادهای ملی ،استانی و شهرستانی و هم افزایی در اجرای اقدامات مشترک بین کلیه عوامل و مسئولان ذیربط گرفته شده است ،هیات اجرایی بازآفرینی شهری محله های هدف تشکیل گردیده که بر اساس آن تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه ها و پروژه های مصوب بازآفرینی به هیات اجرای تفویظ می گردد .


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top