دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاون وزیرراه وشهرسازی :600 میلیاردتومان اراضی سرمایه ای برای بازآفرینی در اختیار استانهاقرارمی گیرد

تاریخ انتشار:98/05/23

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: 600 میلیارد تومان اراضی سرمایه ای از سازمان ملی زمین و مسکن دریافت و برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری دراختیار استان ها قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست مدیران کل راه و شهرسازی که دیروز با هدف تبیین سیاست های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و شتاب بخشی به تحقق آن، در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد، اظهار کرد: اراضی سرمایه ای با هدف نوسازی واحدهای مسکونی و بازآفرینی شهری در اختیار استان ها قرار داده می شود.

پژمان ادامه داد: 600 میلیارد تومان اراضی سرمایه ای از سازمان ملی زمین و مسکن دریافت و برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری دراختیار استان ها قرار می گیرد.

وی گفت: در برنامه بازآفرینی شهری به دنبال پایدار کردن بناها و واحدهای مسکونی، تامین و استانداردسازی خدمات زیرساختی و افزایش سرانه ها تا میزان استاندارد شهری هستیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به پیچیدگی های نوسازی و بهسازی محلات، گفت: دسته ای از اقدامات گسترده و پیچیده لازم است تا مقدمات نوسازی بافت ها و واحدهای مسکونی فراهم شود. ما نیز به دنبال این هستیم تا موانع نوسازی واحدهای مسکونی را رفع کنیم و به آن شتاب بخشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسازی واحدهای مسکونی باید توسط مردم و توسعه گران انجام شود و در این میان دولت نقش پشتیبان و راهبری دارد و با ایجاد مشوق های لازم فعالیت ها را تسهیل می کند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید به شکل مدبرانه ظرفیت ها را فراهم و موانع را برطرف کند، گفت: مشوق های لازم باید ایجاد شود تا مردم با سیاست ها همراهی کنند.

پژمان با تاکید بر لزوم ورود جدی به موضوع اصلاح زیرساخت ها و کمبود سرانه ها، بیان کرد: شیوه زندگی نامناسب، کمبودها و محدودیت ها منجر به نارسایی و اختلال در زندگی خانوارهای ساکن در بافت های هدف بازآفرینی شده و رسیدگی به این اوضاع و احوال از سیاست های محوری دولت به ویژه در سکونتگاه های غیررسمی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در گام نخست باید مردم با توجه به چگونگی شیوه زندگی در هر شهر و محدوده به متن و محور تحولات بازآفرینی شهری آورده شوند و این مساله مطالعه قوی در خصوص، ویژگی های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مردم را می طلبد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود: بر اساس قانون شهرداری ها که وظیفه اداره شهرها را دارند باید در متن بازآفرینی شهری باشند.

پژمان با تاکید بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت های دولت در بازآفرینی شهری، یادآور شد: مدیریت شهری و دولت به تنهایی قادر نیستند بازآفرینی شهری را محقق کنند و باید مردم در کنار مدیریت شهری و دولت قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه توجه صرف به نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد بدون توجه به زیرساخت ها، مطلوب نیست، افزود: باید اقدامات بازآفرینی شهری در محلات با اولویت اجرا شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با استفاده از تبصره های قانونی مختلف، به ویژه تبصره 18 منابعی به منظور اصلاح و تامین زیرساخت ها و روبناها اختصاص داده شده است. پروژه هایی نظیر ورزشگاه، مدرسه، سرای محله و پارک در برخی محله ها احداث شده اما محدوده های هدف بازآفرینی شهری به طور کامل احیا نشده است

پژمان وظیفه مهم ادارات راه و شهرسازی را تهیه طرح های بازآفرینی برشمرد و افزود: تا امروز طرحی با نگاه بازآفرینی که همه فاکتورها را در کنار هم مورد توجه قرار دهد و دستور العمل کاملی با امکان اقدام و اجرا ارائه کند، تحویل داده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح های بازآفرینی باید از نظر فنی و اقتصادی کامل و اجرایی و دارای جزئیات باشند، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل ناکامی در اقدامات نوسازی، انتظار مدیران تامین منابع از سوی دولت است در حالیکه این انتظار یه هیچ وجه منطقی و امکان پذیر نیست.

پژمان گفت: محدوده های هدف بازآفرینی شهری دارای ظرفیت ها و فرصت های نهفته خوبی است که اختلالات موجود در این بافت ها مانع از استفاده از آن شده است. مشاورین باید تدابیری برای استفاده از این ظرفیت ها اتخاذ کنند و اگر برخی بافت ها ظرفیت مناسبی ندارند، برای جبران این مساله مطالعه و برنامه ارائه کنند

وی افزود: طرح های مشاورین باید به ارتقا منزلت اجتماعی و اقتصادی منجر شود و کاملا اجرایی، و براساس شرایط اجتماعی و فرهنگی محدوده های مختلف تهیه شده باشد.

معاون وزیر راه شهرسازی با تاکید بر اینکه ادارات کل راه شهرسازی باید اهتمام ویژه به بازآفرینی شهری داشته باشند، ادامه داد: حضور مدیران راه و شهرسازی در متن موضوعات بازآفرینی برای به کارگیری تمام ظرفیت های موجود در بخش خصوصی، تعاونی و دولتی ضروری است.  

وی تاکید کرد: ادارات کل راه و شهرسازی نباید سرگرم تصدیگری باشند و تدابیر لازم را برای تسریع در دست یابی به اهداف این برنامه اتخاذ و با بسیج ظرفیت های موجود در شهر موانع را رفع کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین خطاب به مدیران راه و شهرسازی اظهارکرد: باید امکانات مادی و اعتبارات را عمدتا به مدیریت شهری بدهید و دستگاه های تخصصی دیگر را نیز در صورت ضرورت وارد فعالیت کنید و خود نقش رهبری، کنترل و نظارت را برعهده بگیرید

وی با اشاره به افزایش تعداد نهادهای فعال در تسهیلگری، یادآور شد: شهرداری ها به عنوان محور فعالیت ها باید این امر را برعهده بگیرند و از موازی کاری در ایجاد دفاتر تسهیلگری پرهیز شود.

پژمان اظهار کرد: مدیران راه و شهرسازی نباید وارد کاری شوند که استراتژی خروج از آن را ندارند. مدیریت شهری مادام العمر باید در کنار شهروندان خود باشند بنابراین بهتر است از همین ابتدا این کار را به آنها واگذار کنیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: رویکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری اختصاص اعتبارات به مدیریت شهری و اعطای نقش نظارتی به ادارات کل راه و شهرسازی است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای جذب اعتبارات و تسهیلات بانکی نیاز به جنب و جوش و فعالیت فراوان است، گفت: مسکن در کنار سایر فعالیت ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و اراضی به سرعت بهره برداری و به تولید مسکن اختصاص داده شوند.

وی تاکید کرد: از ظرفیت هیئت های اجرایی استان ها باید برای تولید ثروت در محدوده بافت ها استفاده شود تا وضعیت زندگی مردم ارتقا یابد.

پژمان در پایان خاطرنشان کرد: سیاست محوری وزارت راه و شهرسازی پرهیز از خام فروشی زمین ها است. بنابراین باید بهره برداری از زمین ها و استفاده از منافع و فوائد آن در دستور کار قرار گیرد. البته به کارگیری اراضی در تولید مسکن به عنوان سیاست اصلی وزارت راه وشهرسازی است

روستا: نقش مردم در ساخت مسکن 98 درصد است/ 2 درصد سهم دولت

مجید روستا عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه سیاست بازآفرینی شهری قبل از سال 96 مطرح شده است، گفت: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور، قوانین بسیار خوبی در حوزه بازآفرینی شهری تدوین شده اما این قوانین و سیاست ها هیچ وقت تا سال 96 به یک برنامه ملی تبدیل نشده بود.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: برای اولین با حضور رییس جهمور در تاریخ 96.11.15 و در سی و نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، برنامه ملی بازآفرینی شهری تدوین شد.

روستا با بیان اینکه ترویج کننده برنامه ملی بازآفرینی بودیم، گفت: همچنین در این سال به دنبال تدوین و تحقق منابع مالی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار نیز بودیم.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برای اولین بار حدود 3700 هزار میلیارد تومان از تسهیلات صندوق توسعه ملی به حوزه بازآفرینی شهری اختصاص یافته است، گفت: باید امسال همه دست اندرکاران و مسئولان شهری تلاش کنند تا برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند.

روستا افزود: برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار که مورد تایید بالاترین شخص مقام حاکمیتی است، وظیفه سنگین بر دوش همه ما گذاشته است.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بازآفرینی شهری در حال حاضر یک موضوع توسعه شهری به شمارمی آید و صرفا تولید مسکن را در برنمی گیرد، گفت: با توجه به اینکه از 400 هزار واحد مسکن برنامه ریزی شده در کشور، 100 هزار واحد آن باید در بافت های فرسوده ناکارآمد شهری ساخته شود، باید از ظرفیت ها و ابزارهای ایجاد شده در این بافت ها، نهایت استفاده را ببریم.

روستا با بیان اینکه برنامه اقدام مشترک به عنوان یک سیاست تدوین برنامه بازآفرینی شهری جا افتاده است، گفت: در حال حاضر مدل برنامه ریزی شرکت در قبال پروژه های بازآفرینی شهری یک مدل کاملا مشارکتی است که در این مدل شرکت بارآفرینی شهری ایران صرفا تامین کننده منابع مالی به شمار نمی آید.

روستا گفت: منابع مالی و غیرمالی که در اختیار داریم به پشتوانه ترویج سیاست های ملی بازآفرینی شهری در استان ها هزینه می کنیم.

او با اشاره به اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران صرفا تامین کننده منابع مالی نیست، افزود: تصور غلط این است که فکر کنیم شرکت بازآفرینی شهری ایران مسئولیت بازآفرینی 141هزار هکتار بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری در کشور را به عهده دارد و سایر دستگاه ها تکلیفی ندارند.

روستا گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران نقش سیاست گذار و ناظر بر انجام درست سیاست های بازآفرینی شهری در سطح کشور را به عهده دارد.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه ابعاد و حجم موضوع بازآفرینی شهری بسیار گسترده است، گفت: باید تناسبی بین ابزارهای در اختیار با حجم و ابعاد موضوع بازآفرینی شهری وجود داشته باشد.

 روستا با بیان اینکه با پیشنهاد مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و مصوبه اعضای هئیت مدیره شرکت، هیئت اجرایی بازآفرینی در استان ها تشکیل خواهد شد، گفت: آیین نامه اجرایی هیئت اجرایی بازآفرینی استان ها به تصویب وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران رسیده است و در آینده نزدیک آیین نامه  آن به امضای مشترک پژمان، معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خواهد رسید.

روستا با اشاره به اینکه هیئت اجرایی بازآفرینی شهری در استان ها جایگزین ساختارهای نظیر ستاد ملی، شورای مسکن و مشابه اینها  نخواهد شد، گفت: هیئت اجرایی بازآفرینی در استان ها قرار است تصمیمات شورای مسکن و ستادهای بازآفرینی استان ها در حوزه بازآفرینی ساختاری از جمله کاهش فرایندهای مربوط به بوروکرارسی اداری همچنین چابک کردن ساختار و مهم تر اینکه برنامه ریزی، اولویت بندی پروژه ها را به عهده گیرد

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه از مدیران کل راه و شهرسازی استان ها خواست تا در راه اندازی هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری تلاش و جدیت داشته باشند.

روستا با بیان اینکه دولت در ساخت مسکن سهم 2درصدی دارد، گفت: 98 درصد این سهم در دست مردم، بخش خصوصی و انبوه سازان است.

او با اشاره به اینکه سهم دولت و بخش خصوصی در تولید مسکن در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری مشخص نشده است، گفت: آنچه مسلم است که سهم بخش غیردولتی و خصوصی به غیر از آمار محدود در ساخت مسکن خود مالکی در محلات هدف بازآفرنی شهری، بسیار ناچیز است.

روستا با بیان اینکه مشکلات بخش خصوصی در رابطه با ساخت مسکن در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری باید مشخص شود، گفت: برای تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری باید بخش خصوصی و توسعه گران ترغیب شوند.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به دارایی های شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان ها گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران منابع بسیار ارزشمندی دارد که در قالب برنامه بازآفرینی شهری در اختیار استان ها قرار می گیرد. هنر ما این است که این منابع از حالت بالقوه خارج شود.

روستا با اشاره به اینکه سیاست شرکت بازآفرینی شهری ایران زمین داری نیست، گفت: سیاست ما این است که زمین به عنوان یک ابزار پشتوانه برنامه های بازآفرینی شهری مورد استفاده قرار گیرد و باعث تولید ثروت شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به بخش ها و محورهای منابع تبصره 18 گفت: در حدود 2150 هزار میلیارد تومان در تبصره 18 در قالب وجوه اداره شده به تسهیلات نوسازی مسکن اختصاص یافته است.

او با بیان اینکه تاکنون 270هزار متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی به بانک ها معرفی شده اند گفت: به نظر می رسد، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد منابعی جدیدی که از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بسیار ارزشمند باشد و تاثیرات مثبتی در نوسازی واحدهای مسکونی بگذارد.

روستا با اینکه در بخش نوسازی مسکن در حوزه بازآفرینی شهری ایران 12 محور تدوین شده است، گفت: در این محورها به بخش خود مالکی، توسعه گران، انبوه سازان توجه شده است.

او با اشاره به پروژه های نیمه تمام مسکن در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری گفت: استان ها در حل مسائل و مشکلات پیمانکاران بخش مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری اهتمام جدی داشته باشند.

 عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تعیین تکلیف مالکیت زمین به عنوان سیاست های مسکن در حوزه بازآفرینی شهری گفت: هدف ما در بازآفرینی شهری، تولید مسکن با هدف ارتقاء کیفیت زندگی در محلات است.

او با اشاره به اینکه موضوع تضمین و صدور سند مالکیت در حوزه بازآفرینی شهری هم به عنوان چالش و هم به عنوان فرصت محسوب می شود، گفت: پیشنهاد ما این است که به صدور سند به عنوان ابزار تشویقی در نظر گرفته شود و سند مالکیت قبل از برنامه نوسازی صادر نشود.

روستا با یادآوری اینکه باید موضوع پروژه های  مشارکتی در اراضی و املاک شرکت بازآفرینی شهری ایران مورد توجه قرار گیرد، گفت: اراضی و املاک شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان ها مشخص شده و فرم قراردادهای چگونگی انجام پروژه های مشارکتی به استان ها ارسال شده است. انتظار ما این است که بخشی از تولید مسکن در این اراضی محقق شود.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به ساخت مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری با همکاری شهرداری های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در سیاست های جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران در رابطه با موضوعات نظام برنامه ریزی و توسعه مسکن در حوزه بازآفرینی شهری از تنوع بخشی خوبی برخوردار هستیم و این موضوع می تواند به عنوان بسته تشویقی در استان ها مطرح شود.

روستا خواستار تعامل مدیران کل راه و شهرسازی  با مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران شد و در ادامه گفت: اولین پروژه جابجابی سکونتگاه های غیررسمی و اسکان مجدد در محله منبع آب شهر اهواز در استان خوزستان با همکاری استانداری، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران سیاست گذاری و برنامه ریزی شده است.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برای بازآفرینی شهری از ظرفیت های دستگاه های اقتصادی باید استفاده شود، گفت: در چارچوب مصوبه دولت، استان هایی که نهادها و بنگاه های مهم اقتصادی دارند، می توانند در قالب مسئولیت اجتماعی بخشی از هزینه های بازآفرینی شهری خود را تامین کنند.

روستا با اشاره به تعیین تکلیف محدوده های تاریخی در شهر کرمان گفت: اراضی سرمایه ای در شهر رفسنجان می تواند ظرفیت های خوبی در تولید مسکن به همراه داشته باشد

روستا در پایان گفت: وظیفه ما حساس کردن مدیریت محلی به تنوع فعالیت های بازآفرینی و توجه به این عرصه هاست. مدیران کل راه و شهرسازی در استان ها نباید به عنوان تامین کننده منابع در حوزه بازآفرینی شهری باشند بلکه باید نقش پرسشگری را ایفا کنند. به این معنا که عملکرد سایر دستگاه ها اجرایی را براساس تکالیف قانونی آنها در این بافت ها و عرصه ها بررسی و آنها را پاسخگو کنند.

آیینی: 2.2 واحد مسکن به ازای هر پلاک فرسوده می توان تولید کرد/ سخت ترین بخش بازآفرینی جلب اعتماد مالکین و سازنده هاست

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری با توجه به آمارهای موجود گفت: می توان ادعا کرد، در بدبینانه ترین حالت، براساس متوسط کشوری 2.2 واحد مسکن به ازای هر پلاک ویلایی فرسوده می توان تولید کرد.

محمد آیینی اظهارکرد: ظرفیت قابل توجهی از مسکن در بخش بافت فرسوده میانی وجود دارد و باید کمک کرد این ظرفیت به فعلیت در آید.

وی ادامه داد: بررسی 30 پروژه که طراحی و تولید آن در سال های گذشته توسط شرکت بازآفرینی شهری انجام شده، نظیر دو پروژه در  محور آب انبار ساری، پروژه 100 واحدی استیجاری در جولان همدان،  چند پروژه در اردبیل، پروژه  86 واحدی در فیض آباد کرمانشاه و پروژه باغ روس گرگان و ... نشان دهنده ظرفیت قابل توجه مسکن در بافت های میانی بوده است. براساس این پروژه ها 150 پلاک ویلایی فرسوده تخریب و یک هزار و 16 واحد مسکن ساخته شده است. یعنی 6.7  مسکن به ازای هر واحد ویلایی فرسوده ساخته شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: همچنین بررسی پروانه های صادر شده در تهران در خصوص تخریب واحدهای فرسوده و ایجاد واحدهای جدید نشان داد به ازای هر واحد مسکونی فرسوده 5.1 واحد مسکونی جدید ایجاد شده است.

وی اظهارکرد: متوسط پروانه های صادر شده در کل کشور نیز نشان می دهد به ازای هر پلاک ویلایی فرسوده 3.2  واحد مسکونی آپارتمانی با مساحت 90 متر ساخته شده است.  

آیینی گفت: با توجه به آمارهای موجود می توان ادعا کرد، در بدبینانه ترین حالت، براساس متوسط کشوری 2.2 واحد مسکن به ازای هر پلاک ویلایی فرسوده می توان تولید کرد که یک واحد آن در اختیار مالک قبلی قرار می گیرد و 1.2 واحد ظرفیت جدید ایجاد می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: با تخریب یک میلیون و 700 هزار واحد فرسوده، ظرفیت ایجاد 2 میلیون واحد مسکونی در بافت های میانی وجود دارد. بنابراین علاوه بر اینکه می توان بافت های فرسوده را از این طریق نوسازی کرد بلکه بخش عمده ای از سرریز جمعیت کشور در این محدوده ها ساکن خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت ها و روبناها نیز باید در کنار مسکن سازی مورد توجه قرار گیرد اما نباید ساخت مسکن، فدای سرانه مطلوب شود، گفت: بررسی 30 پروژه انجام شده در شرکت بازآفرینی شهری ایران و تخریب و نوسازی واحد های مسکونی در بافت های میانی نشان می دهد، در پروژه های انجام شده تقریبا 24 درصد سطح نیز برای ایجاد معابر آزاد و معابر 2 متری به معابر 6 و 8 متری تبدیل شده و فقط تولید مسکن مد نظر قرار نگرفته است.

آیینی با اشاره به تاکید وزارت راه و شهر سازی در خصوص توجه به شکل گیری سکونت متوازن در بستر برنامه بازآفرینی، گفت: احیا و مرمت بناهای تاریخی در محدوده های تاریخی، توسعه قلمرو عمومی با توسعه فضای پیاده بیشتر در سال های گذشته مورد توجه بوده و بخش مسکن مورد کم توجهی قرار گرفته که باید این موضوع با اتخاذ تدابیری جبران شود.

وی با اشاره به تجارب ارزشمند شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص تولید مسکن، افزود: در گذشته بیشتر پروژه ها به صورت مداخله مستقیم انجام می شد اما به مرور این جریان اصلاح شد و در تجارب بعدی مشارکت دولت با مردم بود و مشارکت مردم با سازنده ها مورد توجه قرار گرفت.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه با اشاره به تجربه مسکن مهر در کشور، اظهارکرد: تجربه نوسازی مسکن و جریان خود مالکی مسکن مهر بخشی از اعتبارات مسکن را وارد جریان نوسازی کرد و در نهایت نیز نوسازی توسط مردم با استفاده از تسهیلات بانکی شکل گرفت.

وی گفت: باید بین تعبیر خود مالکی که در خصوص مسکن مهر به کار می رفت با فضای فعلی که مردم خود به موضوع ساخت مسکن ورود کرده اند تفاوت قائل شد و این دو را با هم اشتباه نگرفت.  

آیینی ادامه داد: در رویکردهای جدید محله سازی مورد توجه است که جریان طولانی مدتی را می طلبد. تجربه نشان می دهد نوسازی و بهسازی یک محله 10 تا 15 سال زمان می طلبد اما می توان با اقداماتی با سرعت بیشتر بلوکی سازی یا تجمیع را توسعه داد.  

وی گفت: در حال حاضر متوسط تجمیع واحدهای مسکونی در تهران 3 واحد است که اگر بتوان این تعداد را دو برابر کرد، اقدام مثبتی در راستای تسریع نوسازی بافت ها خواهد بود کما اینکه در شیراز و قصرالدشت توسط شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس این جریان آغاز شده و تجمیع های 7 تا 10 پلاکی مدنظر است.

آیینی اظهار کرد: سخت ترین بخش بازآفرینی جلب اعتماد مالکین در راستای تجمیع واحدهای مسکونی خود با هم و جلب اعتماد سازندگان در جهت وارد کردن سرمایه برای نوسازی است.  

وی خاطرنشان کرد: ایجاد فضای اعتماد، فعالیتی نرم افزاری است که نیازی به پول و منابع زیادی ندارد و فقط همراهی مردم را می طلبد که به حضور ناظر دولتی یا شهرداری برای دفاع از حقوق خود اطمینان کنند.

سیدمجتبی علوی مقدم، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بازآفرینی شهری یک امر بسیار پیچیده و حساس است، گفت: بازآفرینی شهری می تواند در حل مشکلات و تنگناهای ساکنین بافت های ناکارآمد شهری موثر باشد.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه باید به دو موضوع در بازآفرینی شهری توجه داشت، گفت: ابتدا باید تعاریف و مفاهیم بازآفرینی به صورت دقیق در استان ها تبیین شود.

علوی مقدم افزود: در همین رابطه دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری با کمک مدیران کل راه و شهرسازی استان ها مبادرت به تهیه 90 سوال و پاسخ در رابطه با مفاهیم بازآفرینی شهری کرده اند که پس از تایید مدیرعامل شرکت به استان ها ارسال خواهد شد.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران موضوع دوم در خصوص بازآفرینی را هنر استفاده از پتانسیل و ظرفیت های سایر دستگاه ها اجرایی دانست و گفت:  بازآفرینی شهری به تنهایی کار یک دستگاه و وزارتخانه نیست.

علوی مقدم با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری یک برنامه ملی است، گفت: اما در عمل آنچه مشاهده می شود، بازآفرینی تنها توسط وزارت راه و شهرسازی و به کمک ادارات کل راه و شهرسازی انجام می شود.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه مدیران کل راه و شهرسازی باید از ظرفیت های هئیت اجرایی بازآفرینی استان ها استفاده کنند، گفت:  چند سامانه توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران راه اندازی شده که اگر اطلاعات این سامانه ها توسط ادارات کل راه و شهرسازی به روز و ثبت نشود، در جمع بندی اطلاعات، مبادله موافقت نامه ها و در زمان مورد نیاز اطلاعات با مشکل روبرو خواهیم شد.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ساخت مسکن در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری گفت: دستور العمل سیما و منظر و استقرار بناها در بافت تهیه شده که پس از تایید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت به استان ها ابلاغ خواهد شد.

علوی مقدم با بیان اینکه بازآفرینی شهری دارای سه رکن است، گفت: به جز موضوع ساخت و تولید مسکن، خدمات روبنایی و زیربنایی نیز باید در قالب یک بسته دیده شوند.

او گفت: نقش دولت به الگوسازی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری باید مورد توجه قرار گیرد.

علوی مقدم با بیان اینکه در ساخت مسکن باید به طرح ها و معماری ها توجه شایان داشت، گفت: در همین رابطه نشست های با جامعه مهندسان مشاور برگزار شد و طی روزهای آتی یک لیست نهایی از مشاورین ذیصلاح برای انجام پروژه های بازآفرینی شهری به استان ها ابلاغ خواهد شد. بدین ترتیب مدیران کل راه و شهرسازی استان ها می توانند با مشورت هئیت اجرایی بازآفرینی شهری استان ها، از این لیست برای اجرای پروژه های بازآفرینی استفاده کنند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه باید در پروژه ها و طرح های بازآفرینی شهری باید به موضوع  اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها توجه داشت، گفت: اگر طرح های بازآفرینی شهری با سطح درآمدی دهک های منطقه مورد هدف بازآفرینی منطبق نباشد آن طرح اقتصادی نخواهد بود.

علوی مقدم با اشاره به اینکه باید مطالعات و نیازهای بازار مسکن در پروژه های بزرگ بازآفرینی شهری، مورد توجه قرار گیرد، گفت: لزوم ارسال نقشه های محدوده های ناکارآمد مصوب که در کمیسیون ماده 5 مطرح می شود و مغایرت دارند، باید بعد از اصلاحات لازم و تایید در کمیسون ماده 5، به دفتر راهبری و هدایت طرح های شرکت بازآفرینی شهری ارسال شود تا در سامانه تسهیلات نوسازی جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان ثبت شود.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه منابع شرکت در استان ها باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود، گفت: باید از ظرفیت استان ها به نحوه مطلوب استفاده و فرصت سرمایه گذاری در استان ها را ایجاد کنیم.

علوی مقدم با اشاره به اینکه در توزیع قیر در استان ها با مشکل مواجه شده ایم، گفت:  این مشکل با نشست های که در حال برگزاری است ظرف روزهای آتی برطرف خواهد شد اما از استان ها انتظار می رود که صورت جلسات و هزینه کرد قیری که در سال 97 به آنها اختصاص یافته هرچه سریعتر به دفتر فنی و اجرایی شرکت ارسال کنند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان سخنان خود در رابطه با پروژه های بازآفرینی که در هفته دولت افتتاح خواهند شد، گفت: استان های بوشهر، کرمان، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس آمادگی خود را برای افتتاح پروژه های بازآفرینی شهری اعلام کرده اند. درخواست ما این است که جزییات این پروژه ها برای دفاتر مربوطه در شرکت بازآفرینی شهری ایران ارسال شود.

قزوینی: اعتبارات دستگاه ها باید صرف بازآفرینی شهری شود/ عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات نوسازی ضعیف است

امیر حسین قزوینی، معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با بیان اینکه مسکن در گذشته محور بازآفرینی شهری نبوده است، گفت: در گذشته حمایت از برنامه های مسکن و نوسازی توسط مردم از طریق اعطای تسهیلات نوسازی انجام می شد.

 معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی در چند ماه گذشته تاکید خاصی بر حوزه مسکن داشته و این موضوع محور برنامه بازآفرینی شهری قرار گرفته است، گفت: از زمان ابلاغ این دستور سعی کردیم شناخت، آسیب شناسی وضعیت موجود و بررسی بازار در رابطه با موضوع مسکن در محدوده و محلات هدف بازآفرینی داشته باشیم و به دنبال آن برنامه های خودمان را تبیین و تدوین کنیم.

قزوینی با بیان اینکه محور برنامه تولید مسکن در محلات هدف مشخص شده است، گفت: جزئیاتی از این محور ها تدوین و برای تصویب به هیئت مدیره شرکت ارسال شده است. امیدواریم که در آینده نزدیک این برنامه ها، نهایی و به ابلاغ شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره اینکه منابع تامین مالی تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری پیش بینی شده است، گفت: کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین منابع مالی مسکن تشکیل شده است که در این کارگروه، فعال و نقش جدی داریم.

قزوینی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به موازات تلاش ها و اقداماتی که در حال انجام است، از طریق بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و کارگروه پیگیری طرح ملی امید در حال پیگیری هستند، گفت: آنچه که مشخص است، نقش پر رنگ مردم در تولید و نوسازی مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری بسیار مهم است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران  با بیان اینکه توسعه گران در ساخت و نوسازی مسکن نقش همراه کننده و تسهیل گر دارند، اظهارداشت: نباید به توسعه گر با دید دفع کننده و ضربتی در این بافت ها نگاه کرد بلکه توسعه گران باید ورود بلندمدت در این مناطق داشته باشند.

او با اشاره به اینکه توسعه گران باید در محلات هدف بازآفرینی شهری، اعتماد ساکنین را جلب کنند، گفت: توسعه گران باید برنامه توسعه محله یا سند مشارکتی توسعه محله را در محلات هدف بازآفرینی در بلندمدت تهیه کنند.

 قزوینی با بیان اینکه دفتر برنامه ریزی و توسعه مسکن به عنوان دفتر جدید در شرکت بازآفرینی شهری ایران راه اندازی شده است، گفت: کارگروه مسکن در چند ماه گذشته در شرکت شکل گرفته است.

قزوینی در ادامه خواستار همکاری ادارات کل راه و شهرسازی با شرکت بازآفرینی شهری ایران در رابطه حوزه مسکن شد، گفت: به طور یقین نظرات و پیشنهادات اجرایی ادارات کل راه و شهرسازی در رابطه با مسکن، به واسطه تجربیاتی که در ارتباط مستقیم با مردم و انبوه سازان دارند، می توانند در این فرایند به ما کمک کند.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه ما بین توسعه گر و انبوه ساز تفاوت قائل هستیم، گفت: عملیات اجرایی چند پروژه مشارکتی با انبوه سازان آغاز شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در خصوص سیاست های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی، در حال ریزانی با سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هستیم تا بتوانیم سیاست های ابلاغی را در موافقت نامه ها لحاظ کنیم. در نهایت ممکن است برخی از پیشنهادات استان ها بازنگری شود و بعضی از این پروژه ها تقویت شوند.

او با بیان اینکه تمرکز بر تعداد محلات هدف محدود تر شده است، گفت: بر این اساس درصدد هستیم محله سازی و سیاست های تمرکز در محلات هدف را تقویت کنیم. تنوع محلات پیشنهادی در موافقت نامه ها ممکن است، کاهش پیدا کند.

او گفت: تمرکز ما بر این است که ادارات کل راه و شهرسازی وارد مقوله عقد قرارداد نشوند و فقط نقش نظارتی و راهبری داشته باشند مگر در مواردی که در زمان تعریف پروژه ها امکان واگذاری به شهرداری ها و دستگاه های اجرایی وجود نداشته باشد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه امسال شهرداری در رابطه با دفاتر تسهیل گری نقش محوری خواهند داشت، گفت: وظیفه ما در قبال این دفاتر، سیاست گذاری است.

او اظهار امیدواری کرد، در تعریف پروژه های مشارکتی از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و سایر دستگاه ها استفاده شود، گفت: نقش شرکت بازآفرینی شهری ایران در ارائه برنامه های بازآفرینی شهری در استان ها اهرمی و حداقلی است و بیشترین سهم مربوط به سایر دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و مردم است. انتظار ما این است که نگرش استان ها مبنی بر اینکه پولی هست و این پول باید جذب شود تغییر کند و منابع و اعتبارات دستگاه های ذیربط در برنامه های بازآفرینی شهری لحاظ شود.

قزوینی با بیان اینکه تاکنون 11800 متقاضی در سطح کشور جهت دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن معرفی شده است، گفت: نزدیک به 2000 نفر توانسته اند که تسهیلات خود را از بانک مسکن دریافت کنند که این آمار نشان دهنده عملکرد ضعیف این بانک در اعطای تسهیلات نوسازی است.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top