دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مهندس پژمان:نوسازی مسکن اصلی ترین سیاست وزارت راه و شهرسازی است

تاریخ انتشار:98/06/11

معاون وزیر راه و شهرسازی در سومین نشست با مدیران راه و شهرسازی استان ها:نوسازی مسکن اصلی ترین سیاست وزارت راه و شهرسازی است./مدیران استانی راهبر بازآفرینی شهری در استان ها باشند.

 

سید محمد پژمان از نوسازی مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد به عنوان سیاست محوری وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در سومین نشست با مدیران راه و شهرسازی استان ها با بیان اینکه توزیع ناعادلانه در اقتصاد و خدمات موجب جا به جایی جمعیت در شهرها شده است، اظهارکرد: این موضوع با موضوعات کلان کشور در ارتباط است و تنها یک بخش نمی تواند در آن تاثیر گذار باشد اما ادارات راه و شهرسازی نباید از آن غافل باشند.

وی ادامه داد: اگر در گذشته بر به کارگیری راه حل های ایده ال و آرمانی برای حل مشکلات شهری اصرار نمی شد و فقط به راهکارهای میانی بسنده می شد امروز با حجم بزرگی از مشکلات در بافت های فرسوده و ناکارآمد مواجه نبودیم.

پژمان تاکید کرد: حل مشکل مسکن و بافت های فرسوده و ناکارآمد یک موضوع آمایشی است که همه دستگاه ها باید در آن نقش داشته باشند و شرکت بازآفرینی شهری ایران به تنهایی نمی تواند در برطرف کردن مشکلاتی که از پیچیدگی های کلان کشور نشات گرفته، تاثیر گذار باشد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارکرد: در حال حاضر روستاهای حاشیه شهرهای بزرگ در حال توسعه و افزایش جمعیت هستند و حتی روستاهایی با جمعیت 50 هزار نفر در حریم شهرها بدون امکانات، خدمات و رعایت ضوابط به وجود آمده اند.

وی با اشاره به اینکه میانگین شهرنشینی در جهان 60 درصد و در کشور ما بالای 70 درصد است، ادامه داد: باید مدیران شهری به این موضوعات حساس شوند و در این راستا تدابیری بیاندیشند.

پژمان گفت: به دلیل اینکه اقدامات انجام شده برای محرومیت زدایی منجر به اشتغال نشده، اقدامات برای جلوگیری از مهاجرت و جا به جایی جمعیت نیز اثرگذار نبوده است و این موضوع باید در برنامه ها و اقدامات آتی مورد توجه جدی قرارگیرد. 

وی با تاکید بر لزوم ایجاد تناسب بین برنامه ها و طرح ها با شرایط و اقتضائات زمان و به روز بودن طرح ها، گفت: نمی توان با طرح های قدیمی و غیرمنعطف فعالیت های با کیفیت و جدید در حوزه شهرسازی انجام داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هر منطقه ای راه حل ها و شرایط ویژه خود را دارد و باید به اقتضائات و توان های محلی در حل مشکلات توجه کرد. مشکل بافت های هدف بازآفرینی شهری تنها با استفاده از ظرفیت های محلی و مردمی قابل حل است.

وی با اشاره به سه حیطه فعالیت برنامه بازآفرینی شهری در حوزه مقاوم سازی مسکن، ایجاد زیرساخت و ارائه خدمات مناسب در بافت های هدف بازآفرینی، بیان کرد: از انصاف به دور است که همه این موضوعات را به صورت مطالبه روی میز دولت قرار دهیم.

پژمان گفت: گام اول در حوزه نوسازی بافت ها این است که محلات اولویت بندی شوند چرا که بازآفرینی 2700 محله هم زمان با هم امکان پذیر نیست و طبق برنامه توسعه نیز نوسازی 10درصد محلات در سال هدف قرار داده شده است.

وی افزود: گام دوم در راستای نوسازی بافت ها، انجام بهترین مطالعات، تنظیم برنامه های مناسب و یافتن راه حل های محلی با استفاده از مشاورین کارآمد و توانمند است. در این راستا با انجمن صنفی معماران و شهرسازان و جامعه مشاورین معمار و شهرساز تفاهم نامه ای امضا شده تا در رابطه با موضوع بافت ها و پیچیدگی های آن راه حل ارائه کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: مشاورین باید این پیام را به مردم بدهند که برای بهبود وضعیت بافت ها و محل سکونت آنها تلاش می کنند و اقداماتی که انجام می شود موجب ثروت آفرینی و ارتقا زندگی ساکنان خواهد شد.

وی اظهار کرد: در برنامه ها باید دقت شود که سرانه ها بلند پروازانه تعیین نشوند و الگوی مسکن و حد نصاب تفکیک زمین و سرانه های خدماتی اصلاح شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر این نکته اصرار داریم که امکانات خود را به صورت خام در اختیار کسی قرار ندهیم. یعنی فقط به دنبال فروش زمین نباشیم. باید مطمئن شویم که زمین واگذار شده وارد مدار و چرخه تولید مسکن می شود.

پژمان با اشاره به اینکه در استحکام بنا هیچ تفاوتی بین احداث خانه ها برای دهک های درآمدی مختلف کشور نباید قائل شد، اظهارکرد: معماری بافت ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بناها با امکانات موجود به بهترین شکل احدث شود.

وی با تاکید بر ضرورت وجود قابلیت اجرایی و اقتصادی برای طرح ها، ادامه داد: می توان در مناطقی که ظرفیت کافی برای ثروت آفرینی وجود ندارد و کم برخوردار هستند از ظرفیت سایر نقاط شهری استفاده کرد. در این صورت سرمایه گذاران و توسعه گران نیز به کمک طرح ها خواهند آمد.  

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ادارات کل راه و شهرسازی نباید گرفتار تصدیگری شوند و مدیران راه و شهرسازی باید با مطالعه و بررسی به روش های نو و کارآمد برای حل مشکلات شهری دست پیدا کنند. مدیران استانی باید امور مربوط به سازمان ها و دستگاه ها را به خودشان واگذار کنند و به عنوان راهبر استانی برای تحقق اهداف بازآفرینی شهری برنامه ریزی و نظارت کنند.

وی با تاکید بر نقش محوری شهرداری ها در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، گفت: همه دستگاه های دولتی باید به موضوع بازآفرینی حساس شوند و نهادهای مختلف حداکثر همکاری را برای حل این معضلات داشته باشند.

پژمان اظهارکرد: دولت بضاعت و امکانات خود را دریغ نمی کند و در جهت حمایت و پشتیبانی سهم جدی خواهد داشت و در مطالعاتی که هم زمان قابلیت اجرا داشته باشد، صددرصد هزینه ها را تامین می کند. مشاورین نیز باید تا پایان اجرای طرح ها در کنار مدیریت شهری پاسخگوی طرح ها باشند. میزان پاسخگویی ها هم باید در حد پلاک به پلاک باشد.

وی افزود: مشاوران باید طرح های اقتصادی تهیه کنند تا اولا این قدر جذابیت داشته باشند تا ساکنان محلات هدف بازآفرینی را ترغیب به نوسازی کند و ثانیا، از سرجمع درآمدهای محله، هزینه های زیرساختی و روبنایی هم تامین شود.

پژمان گفت: مشاوران باید در محلات هدف بازآفرینی حضور بالینی داشته باشند و طرح هایی تهیه کنند که با مشارکت مردم و پشتوانه منابع محلی، نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با رعایت مسائل فنی و مهندسی تامین کند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارکرد: تا قبل از پایان شهریور ماه سهمی از دارایی هایی که به صورت تنخواه به استان ها پرداخت می شود،  اعلام خواهد شد و استان ها باید از این بودجه امور خود را اداره و ارزش افزوده ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه هیئت های اجرایی در استان ها جدی گرفته شود، گفت: باید جلسات هیئت های اجرایی به صورت منظم تشکیل شود تا با این مکانیزم فعالیت ها رونق پیدا کند و نوسازی بافت ها تسریع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست محوری وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر، تسریع در نوسازی واحد های مسکونی در بافت های هدف بازآفرینی شهری است و نباید فقط سرگرم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی باشیم.  

پژمان از تبادل موافقت نامه تبصره 18 با سازمان برنامه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در توافقی که با سازمان برنامه بودجه انجام شده قرار است حدود هزار و 200 میلیارد تومان معادل 80 درصد منابع بازآفرینی شهری که باقی مانده بود، تخصیص پیدا کند، که باید در اختیار استان ها قرار داده شود.

وی با اشاره به وجود 700 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور، گفت: شایسته ترین محل استفاده از منابع، پروژه های نیمه تمام است که باید تا پایان سال به پایان برسند. سپس باید بخشی از این منابع در تعدادی از استان ها که در آنها جا به جایی سکونتگاه ها وجود دارد برای پشتیبانی از تولید مسکن اختصاص داده شود. در نهایت باقیمانده پول بین پروژه هایی که سال گذشته در استان ها برای اجرای آن موافقت نامه مبادله شده، اختصاص داده شود.   

پژمان خاطرنشان کرد: کف خواسته ها در بافت های فرسوده و ناکارآمد این است که واحدها به دلیل ریزدانگی باید تجمیع شوند. بنابراین برای این موضوع باید توسعه گران را تشویق به سرمایه گذاری در بافت های هدف بازآفرینی شهری کرد و با به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی اقدامات مناسبی را در این بافت ها انجام داد.

وی در پایان تاکید کرد: براساس برنامه بازآفرینی 5.7 میلیون واحد مسکونی باید نوسازی و مقاوم سازی شوند که این مساله با مشارکت عمومی به سرانجام می رسد.

شفیعی:

در سال 98 تصمیم بر تملک بنا در بافت های تاریخی نداریم  

عباس شفیعی اظهارکرد: بر اساس تاکید وزیر راه و شهرسازی در خصوص هدف گذاری و سیاست گذاری دستگاه های تابعه برای تولید و عرضه مسکن، این سیاست در شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و برنامه ها در سال 98 بر این اساس تنظیم شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: اصلاحاتی در ردیف های بودجه انجام شده و به دنبال این هستیم که در مذاکراتی که با سازمان برنامه و بودجه داریم این اصلاحات را در موافقت نامه ها اعمال کنیم تا تولید مسکن در سال 98 در سرلوحه برنامه های شرکت بازآفرینی شهری قرار گیرد.

او گفت: در اولویت اول آنچه که در راهبردهای برنامه های اجرایی سال جاری در بافت های میانی مورد توجه قرار دارد، نوسازی و ساخت مسکن با اولویت جلب مشارکت سرمایه گذاران برای اراضی در اختیار شرکت براساس ظرفیت های ماده 4 و ماده 6 است که در برای برنامه ریزی اختیار ادارات کل و راه و شهرسازی قرار می گیرد.

شفیعی گفت: تامین خدمات روبنایی و زیربنایی همچنان برای جلوگیری از گسترش آسیب ها در برنامه های شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد.

وی اظهارکرد: پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی از طریق مشارکت در کمربندهای سبز همچنان تداوم خواهد داشت.  

این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: در بافت های تاریخی بنایی بر تملک جدید در سال جاری در شرکت بازآفرینی شهری ایران وجود ندارد و از طریق جلب  مشارکت بخش خصوصی واحد هایی که در تملک شرکت بازآفرینی شهری ایران است بر اساس نوع بهره برداری، مرمت و احیا می شود.  

شفیعی خاطرنشان کرد: در تشکیل هیئت های اجرایی هدف این بود که با تفویض اختیار به استان ها دسترسی مردم به خدمات افزایش یابد و تصمیم گیری ها با سرعت بیشتری انجام شود و نهادهای محلی در عرصه بازآفرینی شهری به کارگرفته شوند اما انتقاداتی در این خصوص وجود دارند که امیدواریم با استفاده از پیشنهادات مدیران راه و شهرسازی این ساختار بهبود یابد.  

رستمی:

پروژه های سنواتی در استان ها تعیین تکلیف شود

مهدی رستمی در این نشست با بیان اینکه پیگیری جذب منابع در اختیار استان ها از موضوعات مهم در اجرای پروژه های بازآفرینی شهری به شمار می آید، گفت: پیگیری جذب منابع ریالی و اوراق خزانه از مهمترین موضوعاتی است که ادارات کل راه و شهرسازی باید به جد پیگیر جذب اعتبارات باشند.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه ادارات کل راه و شهرسازی در استان ها میراث دار پروژه های سنواتی هستند، گفت: غالبا پروژه های مشارکتی یا پیمانکاری به دلایل مختلف، در استان ها نیمه تمام رها شده اند.

 رستمی  در ادامه خواستار تشکیل تیمی توسط مدیران کل راه و شهرسازی به منظور تعیین تکلیف پروژه های سنواتی در استان ها شد.

 عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه باید مشخصات و اطلاعات پروژه های بازآفرینی شهری در سامانه پوینتر روزانه ثبت شود، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات پروژه های بازآفرینی را براساس اطلاعات مندرج بر سامانه پوینتر اختصاص می دهد.

رستمی با اشاره به اینکه مشکلی که در روند اختصاص قیر به وجود آمده، در آینده نزدیک حل خواهد شد، گفت: فعلا حواله قیر صادر شده تا دی ماه پرداخت می شود.

او با اشاره به نظارت بیشتر مدیران کل راه و شهرسازی بر نحوه اجرای پروژه های بازآفرینی شهری گفت: انجام پروژ ه های عمرانی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری از سایر نقاط شهر دشوارتر است. بنابراین باید به گونه ای کیفیت پروژه ها ارتقا پیدا کند که از ماندگاری بیشتری برخوردار باشند.

قزوینی:

زمین برای ساخت 55 هزار واحد مسکونی شناسایی شده است

 امیر حسین قزوینی در این نشست با بیان اینکه رویکرد شرکت مداخله حداقلی در پروژه های روبنایی و زیربنایی در محلات هدف بازآفرینی شهری است، گفت: تاکید ما حمایت از تولید مسکن در سکونتگاه های غیررسمی به منظور جابجایی ساکنین محلات هدف است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به برنامه ملی بازآفرینی شهری و برنامه اقدام ملی تولید مسکن گفت: حوزه نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن از طریق ارائه تسهیلات ساخت و ارائه مشوق ها، معافیت ها و تخفیفات از جمله رئوس برنامه های شرکت بازآفرینی شهری ایران به شمار می آید.

قزوینی با بیان اینکه 2270 میلیارد هزار تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات نوسازی دریافت شده است، گفت: اعطای مالکیت زمین در اراضی تصرفی از موضوعات مهم در محدوده ها و محلات هدف به شمار می آید.

 او توجه به اسکان مجدد و جابجایی ساکنین بافت های پرخطر را از جمله موضوعات مهم شرکت بازآفرینی شهری ایران خواند و در ادامه گفت: دستور العمل، شیوه نامه و اسناد فراخوان پروژه های مشارکتی بر اراضی شرکت بازآفرینی شهری ایران برای استان ها ارسال شده است.

قزوینی با اشاره به پروژه های توسعه محله توسط توسعه گران، خیرین و نهادهای مردمی گفت: اصلی ترین نهادی که قرار است موضوع بازآفرینی شهری را در محلات هدف دنبال کند، توسعه گران هستند.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ایجاد ابزارهای مالی (تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت) در محلات هدف بازآفرینی شهری گفت: کارگروهی به همین منظور در شرکت شکل گرفته و انتظار ما این است که استان ها در این رابطه مشارکت و تعامل داشته باشند.

قزوینی با اشاره به ساخت مسکن الگو روی اراضی دولتی و شهرداری گفت: زمین دو سناریو از پروژه های ساخت 20 هزار و 35 هزار واحد مسکونی شناسایی شده است.

 معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه 64 نقطه کلنگ زنی پروژه های بازآفرینی شهری در سراسر کشور شناسایی شده است: پروژه هایی با 29 هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی 30درصد شناسایی شده است.

قزوینی از مدیران کل راه و شهرسازی استان ها خواست تا با تعامل با هئیت اجرایی و یا بخش های مربوطه در استان، با مشارکت توسعه گران و بخش خصوصی در ساخت این پروژه ها شتاب کنند.

قزوینی گفت: گزارش پیشرفت پروژه های مسکن در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری در استان ها هر دو هفته یکبار به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.

او اظهار امیدواری کرد که وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت 100هزار واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی شهری ظرف دو سال عملی شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اقتصادی کردن طرح ها در محلات  هدف بازآفرینی شهری گفت: در سال های گذشته ارتقای کیفیت محلات هدف بازآفرینی شهری همواره مورد تاکید شرکت بازآفرینی شهری بوده است. این استراتژی همچنان پابرجاست و باید کمک کنیم تا جذابیت این محلات برای سرمایه گذاران افزایش یابد.

قزوینی از مدیران کل راه و شهرسازی استان ها خواست تا با تعریف پروژه های الگو زمینه ورود سرمایه گذاران به محلات هدف بازآفرینی شهری را فراهم کنند.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top