دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران: 1580 پروژه بازآفرینی در کشور در دست اجراست

تاریخ انتشار:98/06/23

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به بودجه سال جاری بازآفرینی شهری گفت: هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه در بازآفرینی شهری در دست اجرا داریم.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان در حاشیه جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد متولیان در بافت های ناکارآمد و فرسوده این استان اظهارکرد: وضعیت استان در حوزه زیرساختی و اجرایی بازآفرینی شهری مطلوب است اما در حوزه نوسازی بافت ها امیدوار کننده نیست.

وی با اشاره به لزوم وجود مشوق های بیشتر در حوزه بازآفرینی شهری در خراسان جنوبی با همکاری دستگاه های مختلف افزود: امید است بتوانیم برای این محدوده ها طرح های اقتصادی و کارآمد تعریف کنیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه با تاکید بر کارشناسی ضعف های موجود در بازآفرینی شهری شد و افزود: تنها راه حل پیش رو، حضور و مشارکت مردم در اجرای طرح ها در کنار ارائه مشوق های دولت است تا برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار به توفیق برسد.

پژمان با بیان اینکه بافت های فرسوده زمانی کانون اصلی شهرها بوده اند اما متناسب با تغییرات روز پیش نرفته اند، گفت: معابر محدود و باریک در بافت های مختلف پاسخگوی شرایط زندگی امروز نیست.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: همچنین به منظور کمبود سرانه های خدماتی در این مناطق شهرداری ها و دولت باید عرصه های مناسبی از این محدوده ها را برای اینگونه خدمات در اختیار بگیرند.

پژمان با بیان اینکه تاکنون نگاه به بافت های فرسوده مانند سایر مناطق بوده که منطقی نیست، اظهار کرد: شرایط پیش رو می طلبد که هزینه های اجرای برنلمه ملی بازآفرینی شهری پایدار را کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: تخفیف صد در صدی در صدور پروانه ها، تسهیلات ارزان قیمت و تخفیف های سازمان نظام مهندسی از اقدامات مثبتی بوده که برای اجرای بازآفرینی شهری محقق شده است.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ پروژه نیمه تمام در این حوزه در کشور وجود دارد، اظهار کرد: همچنین هزار و ۵۸۰ پروژه اقدام ملی و مشارکتی در دست اجرا داریم.

پژمان با اشاره به بودجه سال جاری بازآفرینی شهری بیان کرد: قریب به هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه در بازآفرینی شهری در دست اجرا داریم.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top