سه شنبه 5 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

توزیع بسته های لوازم تحریر میان نیازمندان محلات ناکارآمد شیراز

تاریخ انتشار:98/06/28

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بسته های کاملی از لوازم تحریر بین دانش آموزان محلات ناکارآمد شیراز توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس همانند سالیان اخیر ودر آستانه سال تحصیلی، کارکنان شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس اقدام به تهیه  تعداد 200 عدد بسته های کاملی از لوازم تحریر جهت محلات ناکارآمد شیراز نموده،که این بسته ها  به تشخیص پایگاه های خدمات اجتماعی بهزیستی ،آموزش و پرورش ناحیه مربوطه ،یاوران شورای محل و همچنین مدیران خانه محله بین دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی در محلات مذکور توزیع گردید.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top