سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

راه اندازی توسعه کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ )در حوزه بازآفرینی شهری

تاریخ انتشار:98/09/30

معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با توجه به اهمیت توسعه کسب و کارهای نوپا ( استارت آپ ) شرکت بازآفرینی شهری ایران درصدد است تا نسبت به تعریف برنامه ها در این حوزه  اقداماتی جدی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید مجتبی علوی مقدم با بیان اینکه فهم مسئله بازآفرینی شهری تنها از راه شناخت و رسیدن به درک درست از وضعیت فعلی بافت  های شهری و شناسایی دقیق چالش‌های پیش رو امکان پذیر می باشد، گفت: برای رسیدن به پاسخ درست برای هر کدام از این چالش ها، باید به ترسیم تصویر دلخواه و ایده آل از آینده‌ی شهر پرداخت تا امکان تشخیص مسیر درست برای رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت فراهم شود.

علوی مقدم با بیان اینکه باید بستر حضور مردم، بخش خصوصی، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه بازآفرینی شهری فراهم شود، گفت: روش های انفرادی و جمعی تامین مالی پروژهای بازآفرینی شهری، مشارکت جویی مردمی در فرایند برنامه ها و پروژه های بازآفرینی شهری، تولید و ساخت مسکن در بافت های ناکارآمد شهری، ارتقای توانمندی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محله های ناکارآمد شهری از جمله موضوعات مهم در رابطه با تشکیل کسب و کارهای نوپا ( استارت آپ) در حوزه  بازآفرینی شهری به شمار می آید.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top