دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری جلسه تبیین بسته توانمندسازی ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی

تاریخ انتشار:98/10/02

روز گذشته مورخ 98/10/01 جلسه ای با موضوع بسته توانمندسازی ،ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیلات کمیته استانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء ،بهسازی و نوسازی شهری در محل اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان فارس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس در این جلسه که با حضور برخی از مسئولان شهری و استانی، کارشناسان شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس ،مدیران خانه های محله و یاوران شورای محلات برگزار گردید ،ابتدا مهندس بیاری معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس اقدام به توضیح فرم تهیه شده بسته توانمندسازی ،ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیلات کمیته استانی بازآفرینی پایدار شهری نمود و از تمامی دستگاه ها خواست که در این امر مشارکت داشته باشند.

سپس مهندس معصومی مسئول یاوران شورای محلات شیراز بیان داشت که بسته فوق ابتدا بایستی با نظرات تخصصی کارشناسان سازمان های عضو ستاد بازآفرینی پایش علمی گردد و سپس به تصویب برسد .

در ادامه اشرفی مسئول روابط عمومی و کارشناس بازآفرینی شهری در شرکت عمران و مسکن سازان فارس نیز ضمن ارائه توضیحاتی درباره سابقه این شرکت در امربازآفرینی شهری و مسئولیت جدید این شرکت به عنوان مدیر اجرایی بازآفرینی شهری محلات ناکارآمد فارس و وظایف آن  گفت به طور کلی مهمترین اصل در موفقیت امر فوق و بخصوص امور مربوط به بازآفرینی اصل مشارکت مردمی میباشد و تا زمانی که نتوان با فرهنگ سازی مناسب  مردم را ترغیب به مشارکت نمود نمیتوان به اهداف عالی بازآفرینی دست پیدا کرد.

در ادامه نیز سایر مسئولان به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و مقرر گردید تا زمان حصول نتیجه ، جلسه فوق ماهانه برگزار  گردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top