سه شنبه 5 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نخستین جلسه شورای راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برگزار گردید

تاریخ انتشار:98/11/03

نخستین جلسه شورای راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به منظور تشریح اهداف و ضرورت تشکیل شورای مذکور و بررسی برنامه و دستورکارهای پیشنهادی دبیرخانه برای طرح در جلسات آتی ستاد ملی بازآفرینی شهری، برگزار شد.

با حضور مهدی عبوری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، حسین محبوبی معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، حسین رجب صلاحی معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و روسای کارگروه های تخصصی ستاد ملی، نخستین جلسه شورای راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به منظور تشریح اهداف و ضرورت تشکیل شورای مذکور و بررسی برنامه و دستورکارهای پیشنهادی دبیرخانه برای طرح در جلسات آتی ستاد ملی بازآفرینی شهری، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست، روسا و اعضای کارگروه های زیر مجموعه ستاد ملی بازآفرینی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه،  مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری و کارشناسان مرتبط حضور داشتند، افزایش بهره وری و ارتقای اثر بخشی و استفاده حداکثری از ظرفیت بالقوه ستاد ملی بازآفرینی شهری و همچنین افزایش مشارکت اعضای اصلی ستاد ملی بازآفرینی شهری  در فرایند تصمیم سازی در دبیرخانه ستاد ملی عنوان مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

سیاست گذاری و تایید دستور کار جلسات ستاد ملی، ارزیابی فعالیت های دبیر خانه و آسیب شناسی و ارزیابی فعالیت کارگروه ها و بازبینی و اصلاح آئین نامه ها، دستور های مورد عمل ستاد در سطوح ملی، استانی و شهرستانی از جمله وظایف شورای راهبری ستادملی بازآفرینی شهری پایداز، مورد تائید واقع شد.

 در پایان این نشست مقررشد،  جلسات شورا به صورت منظم و با حضور فعال اعضاء در محل دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری (شرکت بازآفرینی شهری ایران) برگزار گردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top