دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

کسب گواهینامه صلاحیت موضوع ماده4قانون حمایت از احیاء، بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده وناکارآمدشهری

تاریخ انتشار:98/11/27

شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس موفق گردید با کسب گواهینامه صلاحیت موضوع

ماده 4 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری،رتبه یک توسعه گری،تسهیلگری و کارگزاری را بدست آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس به استناد این گواهینامه که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران صادر گردیده است،این شرکت میتواند بر اساس رتبه کسب شده(رتبه یک توسعه گری،رتبه یک تسهیلگری،رتبه یک کارگزاری) به استناد ماده 4 قانون حمایت از احیاء،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ،در زمینه اختیاراتی که مجریان طرح های احیاء،نوسازی و بهسازی(وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها)واگذار خواهد شد،مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه عمل نماید.

شایان ذکر است شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس با سابقه حدود 30 ساله در بازآفرینی و احیاء بافت های ناکارآمد استان،این گواهینامه را کسب نموده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مفاهیم توسعه گری و تسهیلگری ،  فایل زیررا دانلود نمایید.


فایلعنوان
توسعه گری-تسهیلگریتوسعه گری-تسهیلگری
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top