دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاون وزیرراه وشهرسازی:شورای راهبری،وظیفه تصمیم‌سازی برای ستادملی بازآفرینی شهری پایداررابرعهده دارد

تاریخ انتشار:98/11/30

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در دومین نشست راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گفت: دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از پویائی بسیار خوبی برخوردار است.

مهدی عبوری با اشاره به اینکه شاهد پویائی و فعال شدن دبیر‌خانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در جلسات اخیر ستاد ملی هستیم، اظهار داشت: تصمیم‌سازی برای جلسات ستادهای ملی بازآفرینی شهری پایدار، جزء اهداف تشکیل شورای راهبری می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید نمود که تعدد تشکیل کارگروه ها، دبیر ‌خانه ها و کمیته های فنی باید محدود شوند، گفت: کارگروه های پیش‌نگری و پیشگیری و تو انمند‌سازی، ذیل شورا راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار باید تشکیل شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شورای راهبری وظیفه تصمیم‌سازی برای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار دارد، گفت: تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برعهده اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می باشد.

عبوری در پایان سخنانش تصریح کرد: مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در استان‌ها لازم الاجرا است.

 در ادامه، فرزانه صادق‌مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با طرح دو سوال که شورای راهبری وظیفه سیاست گذاری را بر عهده دارد یا خیر؟ همچنین معضلات و مشکلات استان‌ها‌ی مختلف، در شورا راهبری و کارگروه ها ذیل آن ‌قرار است مورد بررسی قرار گیرند یا خیر؟ گفت: بنده معتقدم شورای راهبری سیاست‌گذار است و کارگروه‌های ذیل، مشکلات و معضلات استانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

 همچنین صادق‌مالواجرد با طرح این سوال که آیا کارگروه‌های ما به ازاء استانی، ذیل شورای راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری تشکیل خواهند شد یا خیر؟ گفت: کارگروه‌های مابه ازاء استان ها می‌توانند در حل و مشکلات کمک شایانی داشته باشند.

وی با تقدیر از دبیر‌خانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در رابطه با تشکیل جلسات راهبری، گفت: بر پایه آسیب‌ شناسی‌های انجام شده در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، مشکلات و معضلات نظیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، باید مورد  بررسی قرار گیرند و براساس آن کارگروه‌هایی تشکیل شوند.

دبیر شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران، افزود: دبیر‌خانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در خصوص شرح خدمات و وظایف شورای راهبری و کارگروه‌های ذیل آن باید تلاش کند.

صادق‌مالواجرد با اشاره به اینکه بیش از دو یا سه کارگروه ذیل شورای راهبری نباید تشکیل شود، گفت: دبیر‌خانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بصورت متمرکز در کارها عمل کند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با ا‌شاره به اینکه موضوع پیگیری مصوبات و هماهنگی ها در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار جزء وظایف دبیرخانه می باشد، گفت: روند رشد سکونتگاه غیررسمی و بافت های فرسوده در حال افزایش است، که باید در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

محمد آئینی عضو هیات مدیره و جانشین دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه بازنگری سند‌ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سند ملي توانمند‌سازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي در دستور کار دفتر دبیر‌خانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار قرار گرفته است، گفت: بر اساس سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي سه هدف راهبری در امر بازآفرینی شهری، مدیریت یکپارچه و موضوع مشارکت به عنوان فلسفه تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می باشد.

آئینی با بیان اینکه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و نایب رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار،پیگیری اجرای برنامه بازآفرینی شهری را در چهار محور نوسازی و مقاوم سازی مسکن،تکمیل پروژه های روبنایی و تامین زیر بنایی و توانمند‌سازی جوامع از وظایف اصلی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برشمردند، گفت: کارگرو‌ه ها باید پاسخگو انتظارات و خواسته های مقام عالی وزارت راه و شهر سازی در ستادملی بازآفرینی شهری پایدار باشند، لذا پیشنهاد کارگروه ها برای این اساس صورت پذیرفته است.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top