دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اعلام مصوبات شورای راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

تاریخ انتشار:98/12/12

مصوبات دومین جلسه شورای راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اعلام شد.

 دومین جلسه شورای راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که با حضور مهدی عبوری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و سایر  اعضای این شورا به منظور بررسی ساختار کارگروه‌های زیر مجموعه ستاد ملی، نحوه پیگیری مصوبات و بررسی دستور کارهای آتی ستاد، برگزار شد.

 

در  این نشست مهدی عبوری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، با اشاره به اینکه شاهد پویائی و فعال شدن دبیر‌خانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در جلسات اخیر ستاد ملی هستیم، اظهار داشت: تصمیم‌سازی برای جلسات ستادهای ملی بازآفرینی شهری پایدار، از اهداف تشکیل شورای راهبری می باشد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این جلسه، با اشاره به تعدد کارگروه‌ها، دبیر‌خانه‌ها و کمیته‌های فنی در موضوعات مرتبط با بازآفرینی شهری خواستار بازنگری در ساختار کارگروه‌های زیر مجموعه ستاد ملی شدند.

در ادامه گزارش دبیرخانه ستاد ملی در زمینه‌های کارگروه‌های پیشنهادی زیر مجموعه ستاد ملی بازآفرینی شهری در قالب هفت کارگروه «پیش نگری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری»، «نوسازی و مقاوم سازی مسکن»، «توانمندسازی جوامع»، «توسعه و به روزآوری خدمات زیرساختی»، «تأمین و تکمیل خدمات روبنایی»، «ارتقای اقتصادی و تجهیز منابع بانکی و غیربانکی»، «پیش‌گیری از گسترش بافت های ناکارآمد و ارتقای امنیت در سکونت» و همچنین نحوه پیگیری مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری و دستور کارهای آتی ارائه و توسط اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهمترین نکات مطرح شده در جلسه به شرح موارد ذیل می باشد:

- هدف اصلی شورای راهبری، تصمیم سازی برای جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری عنوان گردید.

- نقش هدایت و راهبری کارگروه‌ها توسط دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی مورد تأکید قرار گرفت.

- در خصوص اقدامات بازآفرینی بر سه نقش و اقدام در سه سطح شامل؛ تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سطح ستاد ملی بازآفرینی شهری، تصمیم‌سازی در شورای راهبری ستاد ملی و انجام اقدامات اجرایی در سطح استان‌ها تأکید گردید.

- کارگروه‌های زیر مجموعه ستاد ملی بازآفرینی شهری نقش تصمیم‌سازی را در فرآیند بازآفرینی شهری بر عهده دارند.

 -کاهش تعدد کارگروه‌های زیر مجموعه ستاد ملی بازآفرینی شهری و مراکز تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مورد نیاز و عاجل در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری مورد تأکید اعضاء قرار گرفت.

- بر لزوم هماهنگی بین اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی کارگروه تدوین برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم شهرها با سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تأکید گردید.

 در پایان این نشست مقرر گردید، در  راستای چابک سازی و و فعالیت موثر کارگروه تخصصی ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری در تصمیم سازی مناسب برای ستاد، ساختار و شرح وظایف  این کارگروه ها،  توسط دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری با همکاری سایر دستگاه های  عضو ستاد مورد بازنگری قرار گیرد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top