سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

محور محركه بازآفريني شهري مشاركت بخش خصوصي و سرمایه گذاران مي باشد

تاریخ انتشار:98/12/16

سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: محور محركه بازآفريني شهري مشاركت بخش خصوصي و سرمایه گذاران مي باشد.

تسهيل شرايط حضور آنها در عرصه مشاركتي مي تواند علاوه بر رونق بازار مسكن تسریع در فرآیند بازآفرینی شهری در محلات هدف را به همراه آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، علی فتحاني با بیان اینکه تسهيل شرايط حضور سرمایه گذاران در عرصه مشاركتي مي تواند علاوه بر رونق بازار مسكن تسریع در فرآیند بازآفرینی شهری در محلات هدف را به همراه آورد، گفت: آسيب‌شناسي و شناسايي چالش‌هاي حضور سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي در حوزه تولید مسكن با هدف افزايش سطح مشاركتي سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي بازآفرینی شهری صورت گرفته است.

 

سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره اینکه برنامه‌ها و سياست‌گذاري هاي اجرايي و عملياتي با رويكرد  برد  -  برد براي هر يك از طرفين پروژه‌های بازآفريني شهری در حوزه تولید مسکن تهيه شده است، گفت: درصدد هستيم تا با ثبات هرچه بيشتر در اين برنامه ها و سياست گذاري ها كه يكي از مهمترين ضرورت هاي لازم در حوزه سرمايه گذاري است، رغبت و انگیزه بیشتر بین سرمايه گذاران برای ورود به پروژه‌های مشارکتی در حوزه بازآفرینی شهری بوجود بیاوریم.

فتحانی افزود:  متاسفانه نگاه غالب در قراردادهای مشارکتی به شریک و سرمایه گذار، نگاه کارفرما به پیمانکار بوده و عملا همراهی لازم با شریک در طول دوران مشارکت انجام نشده است كه اين موضوع در رويكرد جديد اصلاح شده است.

وی در ادامه گفت: در مثلث بازآفرینی شهری با تاکید بر تولید مسکن که بر ابعاد مردم، دولت و سرمایه گذاران استوار است تلاش بر آن است که ابهام های موجود در تعامل با سرمايه گذاران رفع شده و نقش و تکالیف آنگونه که منافع هر سه بعد این مثلث تأمین گردد، تعریف و پیگیری شود.

سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: یقیناً تحقق این مهم نیازمند تعامل هر چه بیشتر با نهادها و دستگاه های ذیربط برای تأمین زمینه‌های مشارکتی قوی‌تر سرمایه‌گذاران و همچنین تأمین ثبات و پایداری برنامه ریزی‌‌‌ها و سیاست‌گذاری ها خواهد بود که در این خصوص اهتمام و تلاش همه ذیمدخلان توسعه شهری بر آن قرار دارد و انتظار می رود این تلاش ها در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه مسكن و رفع نگرانی سرمایه گذاران از بوروکراسی های اداری چالش برانگیز مضاعف گردد و اهداف عالیه بازآفرینی که ثمره آن به طور مستقیم متوجه زندگی شهروندان و ساکنین بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری می شود محقق شود.

 

فتحاني افزود: در اين خصوص، بسته های حمایتي و تشویقي براي جذب سرمایه گذاران تهيه شده است كه يقينا اين سياست هاي تشويقي و حمايتي ترغیب هرچه بیشتر سرمایه گذاران را براي مشارکت گسترده در پروژه های سرمایه گذاری به همراه خواهد داشت و قطعا در سال آتی شاهد استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با شرایط ایجاد شده در پروژه های مشارکتی با شرکت بازآفرینی شهری ایران خواهیم بود.

سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: برای رونق شرایط مشارکتی سرمایه‌گذاران و افزایش استقبال آنها از طرح های سرمایه‌گذاری حوزه بازآفرینی شهری، از ایده های خلاقانه و نوین سرمایه گذاران در این پروژه های نيز استقبال می گردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top