جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بدنبال خلق حداكثري ارزش در بافت های ناكارآمد شهري هستيم

تاریخ انتشار:چهاردهم خرداد 99

دکتر سید مسلم سیدالحسیني عضو هیات مديره شرکت بازآفريني شهري ايران اظهارداشت: رويكرد اصلي برنامه ملي بازآفريني شهري، ايجاد همگرايي بین دستگاه هاي دولتي ، عمومي (ملي ، محلي)، بخش خصوصي و مردم است.

با حضور دکتر سید مسلم سیدالحسیني عضو هیات مديره شرکت بازآفريني شهري ايران، نشست ظرفیت سنجي تسهیلات نوسازي واحدهاي مسكوني واقع در بافت هاي نا کارآمد شهري در محل اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي برگزار شد.

 در این نشست که دکتر حسین الماسي معاون فني و نظارت، مهندس محمد مهدي نوروزيان مدير کل  دفتر راهبري و هدايت طرح هاي بازآفريني و مهندس فرهاد قلي زاده سرپرست دفتر نظارت بر امور اجرايي شرکت بازآفريني شهري ایران حضور داشتند، دکتر سیدالحسیني با تشريح برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار در کشور، اظهارداشت: رويكرد اصلي برنامه ملي بازآفريني شهري، ايجاد همگرايي بین دستگاه هاي دولتي ، عمومي (ملي ، محلي)، بخش خصوصي و مردم است.

وي با بیان اينكه در تدوين و اجراي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار، ارتقاي شاخص هاي زيست پذيري در بافت هاي ناکارآمد شهري مد نظراست، افزود: با برنامه ريزي و سیاستگذاري يكپارچه و همسوسازي اقدامات بدنبال خلق حداکثري ارزش در محدوده و محلات هدف بازآفريني شهري هستیم.

به گزارش روابط عمومي شركت بازآفريني شهري ايران، دكتر سيدالحسيني تصريح كرد: همكاري و بهره برداري متقابل به منظور استفاده از ظرفيت ها، توانمندي هاي اجرايي، منابع و امكانات و تسهيل در مديريت توسعه براي بافت هاي هدف بازآفريني شهري به عنوان ماموريت اصلي در راستاي اقدامات مشترک به شمار ميآيد.

وي برنامه اقدام مشترک در حوزه بازآفريني شهري را در دو حوزه کلان پیشگیري و پیشنگري و  درمان تقسیم کرد و در ادامه گفت: در گذشته موضوع پیشگیري و پیش نگري از اهمیت بالای برخوردار نبود اما در حال حاضر سیاست کلیدي بازآفريني شهري، پیشگیري بهمراه انجام اقدامات مكمل در حوزه درمان است.

عضو هیات مديره شرکت بازآفريني شهري ايران به سیاست مهم دولت در طرح اقدام ملي تولید مسكن  در کشور اشاره کرد و گفت: در راستاي طرح اقدام ملي تولید مسكن، ساخت 145 ھزارواحد دربافت های ناکارآمد شهري در دستور کار شرکت بازآفريني شهري ايران قرار دارد که صد هزار واحد آن صرفا با حمايت تسهیلات و بسته هاي تشويقي و 45 هزار واحد آن در اراضي و املاک شرکت بازآفريني شهري ايران ساخته خواهد شد.

اين مقام مسئول در شرکت بازآفريني شهري ايران، تصريح کرد: تحقق اين امر مستلزم کاهش هزينه هاي  ساخت مسكن از طريق واگذاري زمین هاي دولتي با نرخ مناسب، تدوين بسته هاي حمايتي و تشويقي، ارائه تسهیلات تخفیفي در زمینه هاي بخشودگي بخشي از هزينه هاي شهرداري، خدمات نظام مهندسي و دستگاه هاي خدمات رسان همچون آب، برق و گاز است.

دکترسیدالحسیني در پايان سخنانشان موضوع اطلاع رساني در حوزه بازآفريني شهري را مهم خواند و گفت: ضرورت دارد نسبت به اطلاع رساني و ايجاد بسترهاي مناسب براي ورود بخش خصوصي، سرمايه گذاران و فعالان بخش مسكن جهت مشارکت در طرح اقدام ملي تولید مسكن فعالیت هاي گسترده اي صورت پذيرد تا در سال جهش تولید شاهد ارتقاي تولید در بخش مسكن باشیم.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top