دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نخستین وبینار بین المللی چشم اندازها و چالش ها در بازآفرینی شهری برگزار شد

تاریخ انتشار: بیست و یکم فروردین 1400

نخستین وبینار بین المللی چشم اندازها و چالش ها در بازآفرینی شهری با سخنرانی حیدر اسکندرپور شهردار شیراز و به میزبانی مشترک متروپلیس (انجمن کلانشهرهای مهم جهان) و شهرداری تهران برگزار شد

در افتتاحیه این وبینار پیروز حناچی شهردار تهران، اکتاوى دلاوارگا دبیرکل متروپلیس و حیدر اسکندرپور شهردار شیراز سخنرانی کردند و در بخش دوم مدیران شهری و اساتید دانشگاهی قاهره، دهلی و استانبول ضمن تشریح مباحث نظری مرتبط با بازآفرینی شهری، تجربیات، چالشها و دستاوردهای شهرهای متبوع خود را در این زمینه تشریح کردند. 
《بازآفرینی شهری پایدار در شهرهای تاریخی》موضوع سخنرانی شهردار شیراز در این وبینار بین المللی بود.
حیدر اسکندرپور با تکیه بر این موضوع گفت: تجربه مدیریت شهرهای تاریخی در طول قرن حاضر، اشکال گوناگونی از مواجهه با بافت تاریخی همچون تخریب و بازسازی، نوسازی و بهسازی، مرمت شهری و بازآفرینی شهری را نشان می دهد.
 
وی با اظهار تاسف از اینکه شهر تاریخی شیراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، افزود: طی دهه های اخیر رویکردهای متفاوتی در مجموعه مدیریت شهری اتخاذ و اجرا شده و ما وارث نتایج اقداماتی هستیم که در گذشته با هدف توسعه انجام شده است. 
شهردار شیراز تاکید کرد: نه حفاظت صرف منجر به احیای زندگی در محلات کهن شهرهای تاریخی می شود و نه توسعه به تنهایی باعث ارزش افزوده املاک خواهد شد و باید رویکردی بینابینی از حفاظت کالبدی و توسعه عملکردی و فعالیتها در پیش گرفته شود تا اقتصاد شهری رونق بگیرد. 
اسکندرپور با بیان اینکه در مجموعه مدیریت شهری شیراز، پایداری اجتماعی و بازآفرینی شهری فرهنگ-مبنا به عنوان رویکرد حاکم بر اقدامات  در بافت تاریخی مد نظر قرار گرفته است، گفت: در این راستا محلات، براساس پتانسیل های سکونتی یا گردشگری، تقسیم بندی شده اند و هدف اصلی اقدامات ما ارتقای معیشت ساکنین، بهبود درآمد از طریق صنعت گردشگری و تامین خدمات شهری برای ارتقای کیفیت زندگی است. 
عضو هیات مدیره متروپلیس با اشاره به دستاوردهای این کلانشهر در بافت تاریخی افزود: نتیجه اقدامات و سرمایه گذاری شهرداری در بافت تاریخی ظرف دو سال گذشته موفقیت آمیز بوده است. سرمایه گذاری انجام شده موجب افزایش ارزش افزوده املاک شده و میل به سرمایه‌گذاری در بافت  افزایش پیدا کرده است. 
اسکندرپور در نخستین وبینار بین المللی چشم اندازها و چالش ها در بازآفرینی شهری، گفت:  این اقدامات در این راستا است که زندگی در بافت تاریخی جریان پیدا کند و هم اکنون مجموعه اقدامات صورت گرفته  تمایل بازگشت ساکنین اصلی به بافت را افزایش داده است. 
براساس این گزارش، این وبینار بین المللی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اکتاوى دلاوارگا دبیرکل متروپلیس، حیدر اسکندرپور شهردار شیراز، مدیران شهری و اساتید دانشگاهی قاهره، دهلی و استانبول و مدیران و کارشناسان شهری عضو متروپلیس روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه برگزار شد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top