سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بافت تاریخی مانند نگینی در شهر پرافتخار شیراز می درخشد

تاریخ انتشار:بیست و یکم اردیبهشت 1400

استاندارفارس گفت: بافت تاریخی شیراز که مانند نگینی در این شهر پرافتخار با مردم متمدن و فرهیخته می درخشد باید با خواست و مشارکت مردم و همکاری دستگاه های مسئول باز هم در سطح کشور و جهان، نام بلند آوازه شیراز را پرآوازه نگه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر عنایت الله رحیمی در مراسم افتتاح پایگاه مقاومت بسیج ابوذر در محله سنگ سیاه با بیان این که یکی از آرزوهای دیرینه که تلاش های زیادی در زمینه تخصصی برای آن صورت گرفته سازماندهی بافت های فرسوده و تاریخی است، اظهارداشت: یک هزار و 800 هکتار بافت فرسوده رسمی و مصوب و سه هزار هکتار بافت فرسوده غیرمصوب در شیراز داریم.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس با بیان این که نفوذ ناپذیری، ریز دانگی و ناپایداری از شاخصه های فرسودگی محسوب می شود، افزود: ریزدانگی به معنای تفکیک های بسیار خرد زیر 150 متر، نفوذ ناپذیری به معنای عدم دسترسی به درون محله توسط خودرو امدادی یا غیرامدادی و ناپایداری به معنای عدم تبعیت از آئین نامه های نظام مهندسی و عدم مقاومت قابل قبول بناها است که بیشتر کالبدی است.
وی با اشاره به این که معضلات بافت های فرسوده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند، ادامه داد: تلاش همه دست اندرکاران این بوده که با تهیه برنامه ای جامع با عنوان برجام(برنامه جامع مشترک بین دستگاه های خدمات رسان و دستگاه های متولی مدیریت شهری) در بافت فرسوده بتوانیم این بافت ها را به یک وضع مطلوب برسانیم.
استاندار فارس با بیان این که مشکل اصلی بافت های فرسوده عدم سرزندگی است، گفت: باید سرزندگی را در قالب مولفه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی مجددا به این محلات برگردانیم. 
دکتر رحیمی با اشاره به این که باید هویت تاریخی و تشخص اجتماعی را به محلات تاریخی برگردانیم به گونه ای که افراد افتخار کنند که اهل محله سنگ سیاه هستند، افزود: باید همه مولفه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این محلات تقویت شود و در این راستا مقرر شده است بین 30 تا 40 درصد از اعتبارات دستگاه های خدمات رسان در بافت فرسوده هزینه شود که شامل آب، فاضلاب، مخابرات و ... است. 
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس با بیان این که شهرداری شیراز وظیفه خود را در زمینه ارتقای مولفه های بافت های فرسوده انجام داده، گفت: 350 هکتار بافت تاریخی شیراز بخشی از بافت فرسوده این شهر است و اعتبارات خود شهرداری شیراز در بافت تاریخی به این موضوع تعلق گرفته است؛ بقیه دستگاه ها نیز کارهایی انجام داده اند که موجب سرزندگی کالبدی شده است. 
وی با تاکید بر این که نیازمند سرزندگی اقتصادی در بافت های فرسوده هستیم، اظهارداشت: فرسودگی اقتصادی شاخص هایی مانند فقر، بیکاری و نبود دسترسی به مراکز مولد و ثروت آفرین دارد و باید بررسی شود که چه ظرفیت هایی در این مناطق وجود دارد که سرزندگی اقتصادی را در این مناطق ایجاد کند. 
استاندارفارس با اشاره به این که گردشگری به عنوان موتور محرکه ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی می تواند باشد، گفت: صنایع دستی، صنایع خلاق فعال مانند تعزیه خوانی، چاپ، نشر و تئاتر که این محلات زادگاه آن بوده است می تواند در این راستا مورد توجه قرار گیرد.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس افزود: برندهای محبوب شیراز مانند فالوده و کلم پلو که کشش زیادی برای افراد دارد بدون ایجاد کارگاه در منازل می تواند راه اندازی شود و رستوارن ها و کافی شاپ ها نیز می توانند به گردشگران خدمات بدهند.
وی با بیان این که آلودگی های زیست محیطی مانند آلودگی آب، خاک، هوا و صوت انزجار به وجود می آورد، گفت: باید سرزندگی های زیست محیطی مانند دسترسی به آب سالم، فاصلاب مناسب و نظافت خوب در محلات ایجاد و امکان حضور دستگاه های خدمات رسان، فراهم شود.
استاندارفارس با تاکید بر ایجاد سرزندگی امنیتی با مشارکت نیروی انتظامی، افزود: احساس امنیت باید در بافت فرسوده حکمفرما باشد و حضور مستمر نیروی انتظامی و بسیج با مشارکت مردم، قطعا می تواند امنیت را به ارمغان بیاورد.
دکتر رحیمی مباحث اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد را از مظاهر نامطلوب بافت های فرسوده دانست و گفت: رسیدگی به معضلات اجتماعی در بافت های فرسوده در دستورکار دستگاه های مسئول بوده است و شاهد کاهش این مشکلات در این بافت ها هستیم.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس تصریح کرد: برای توسعه هرچه بیشتر بافت های فرسوده و تاریخی مشارکت دستگاه ها و نهادهای مسئول با سازمان های مردم نهاد که هم اکنون در حال فعالیت هستند و یا تشکیل خواهند شد ضروری است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top