سه شنبه 29 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مهمترین هدف بازآفرینی شهری توانمندسازی مهارتی و شغلی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی است

تاریخ انتشار: دوازدهم خرداد 1400

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: مهمترین هدف بازآفرینی شهری توانمندسازی مهارتی و شغلی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی است

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی فارس، جعفر زاهدی مدیرکل راه و شهرسازی فارس افزود: از اواخر دهه 80 مطالعات توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شیراز و چند شهر استان فارس با هدف بازآفرینی شهری صورت پذیرفت.
زاهدی همچنین گفت: در این مطالعات با شناسایی دقیق این سکونتگاهها و نیازسنجی واقع بینانه در قالب شناسایی و معرفی محلات هدف، ضعف و فقدان آموزش، مشکلات زیرساختی و همچنین کمبود فضای عمومی و روبنایی و معضلات زیست محیطی که از اصلی ترین عوامل ناکارآمدی این سکونتگاهها به شمار می رود توجه شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: به منظور توانمندسازی اقشار کم درآمد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی، برنامه ریزی و فعالیت مداوم و صمیمانه در بطن این محلات از ضروریاتی است که برای تقویت و توانمندسازی ساکنین باید اعتمادسازی و ظرفیت سازی در اجتماعات محلی را مدنظر قرار داده و اجرایی نمود.
زاهدی اذعان داشت: اداره کل راه و شهرسازی فارس با اتخاذ سیاستهای هماهنگ با سند ملی توانمندسازی و قانون ساماندهی در چارچوب یافته های مطالعات پیش گفته با هدف ظرفیت سازی در مدیریت شهری، آگاه سازی و تعیین برنامه های محلی در کنار نهادسازی لازم برای همسویی اقدامات سه گانه بخش دولتی، بخش خصوصی و مردم را پیش گرفته است تا بتواند با فعال کردن دستگاههای اجرایی، ادارات را در پذیرش این نقش ها همراه کند.
وی اظهار داشت: برخی از اقدامات عملی در این زمینه ها به شرح ذیل می باشد:

  • برگزاری دورههای آموزشی مختلف

  •  تنظیم توافق نامه با دستگاههای مختلف استانداری و بهزیستی برای کمک به طرح های توانمند سازی آموزش ساکنان محلات هدف توسط دستگاههای مختلف

  •  احداث مدرسه، کتابخانه، کارگاه مشاغل خانگی، خانه محله، ورزشگاه و سایر خدمات روبنایی در محلات هدف و بهسازی معابر در محلات هدف بازآفرینی


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top