سه شنبه 5 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

انتخاب شریک سرمایه گذار پروژه ستاوند 16 ، 17 و 18 (محله قصردشت) مورخ 1400/8/29

تاریخ انتشار: یکم آذر 1400

به منظور انتخاب شریک سرمایه گذار در پروژه واقع در محله قصردشت فرایند برگزاری با درج آگهی در روزنامه خبر جنوب مورخ 08/15/ 1400 آغاز و روز شنبه مورخ 1400/08/29 با تعیین شریک سرمایه گذار به پایان رسید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس، پیرو آگهی منتشره در روزنامه خبر مورخ 1400/8/15 در خصوص انتخاب شریک سرمایه­ گذار پروژه محله قصردشت، پنج متقاضی پاکات خود را به  دبیرخانه شرکت تحویل دادند.از میان پاکت های تحویل شده که شامل پاکات الف و ب و ج می باشد، پاکات (ب) رسیده به دبیرخانه،  تحویل کمیته فنی و بازرگانی شرکت جهت ارزیابی کیفی متقاضیان گردید و پس از بررسی اسناد و مدارک توسط کمیته فنی و بازرگانی، از پنج فقره پاکات تحویلی، سه متقاضی (آقایان صلاحی، ناظمی قشمی و حاجی­ پور) حائز صلاحیت و دو متقاضی دیگر فاقد صلاحیت تشخیص داده شده و مقرر گردید پاکات الف و ج فاقدین صلاحیت باز نشده تحویل نامبردگان گردد.

جلسه کمیته معاملات شرکت در تاریخ 1400/8/29 رأس ساعت 8:00 صبح در دفتر مدیرعامل شرکت با حضور کلیه اعضای کمیته معاملات تشکیل و پس از بررسی  کمیته فنی و بازرگانی نسبت به بازگشایی پاکات الف و ج متقاضیان تأیید شده فوق الاشاره که در جلسه مورخ 1400/8/27 صورت پذیرفته بود، ابتدا پاکات الف (سپرده شرکت کنندگان) بازگشایی و پس از بررسی سپرده و تطبیق با شرایط فراخوان و ثبت سپرده ­ها، نسبت به بازگشایی پاکات ج متقاضیان (فرم پیشنهاد قیمت) اقدام و ضمن تطبیق با گزارش کارشناسی شماره 1400/329 مورخ 1400/8/12، پس از قرائت و ثبت قیمت­ های پیشنهادی و بحث و بررسی اعضای کمیته معاملات به اتفاق آراء، آقای حسین حاجی ­پور به عنوان برنده فراخوان اعلام و مقرر گردید نسبت به انعقاد قرارداد مطابق نمونه ارائه شده در اسناد فراخوان اقدام گردد.

لازم به ذکر است که شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس با توجه به وظیفه ذاتی خود مبنی بر احیاء و بهسازی بافت های فرسوده شهری، پس از پروژه هایی درمحلات فخر آباد شیراز و دباغی اقدام به خرید زمین و تجمیع پلاک های مجاور آن در محله قدیم قصردشت نمود که با اجرای فرایند انتخاب شریک سرمایه گذار(فوق الاشاره)، امید آن میرود که هر چه سریعتر پروژه فوق آغاز به کار نموده و علاوه بر بازگشایی معابر و زیباسازی محله، به عنوان یک محرک توسعه قوی جهت ورود هرچه بیشتر سرمایگذاران بخش خصوصی به این محل و سایر محلات بافت فرسوده گردد.  


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top