دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ابلاغ شد

1401/08/24

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد: استانداران و فرمانداران به عنوان روسای ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استانی و شهرستانی از ظرفیت بسیار خوب این آیین‌نامه استفاده حداکثری به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور در تاریخ1401.08.18 پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ شد، گفت: موضوع این آیین‌نامه، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1395 و بهسازی محیط اسکان واقع در خارج از محدوده وحریم شهرها و خارج از محدوده روستاهاست.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که مهمترین موضوع این ماده واحده این است که برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از محل مالیات بر ارزش افزوده سهمی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: به عبارت دیگر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است با پیشنهاد اداره‌کل راه و شهرسازی استان( دبیرخانه ستاد بازآفرینی استان) با هدف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق موضوع این آیین نامه ضمن اولویت بندی محدوده‌های مذکور نسبت به احصا طرح‌های اجرایی مرتبط با ایجاد زیر بناها، روبناها و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی از جمله مدرسه، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه، کلانتری، آبرسانی، برق‌رسانی و بهسازی مناطق هدف ( شبکه معابر، فضای سبز) اقدام و نسبت به تعیین اعتبار و دستگاه مجری مبادرت ورزد.

او با اشاره به تبصره یک ماده دو این آیین‌نامه توضیح داد: بر این اساس تا سقف دو میلیارد ریال از اعتبار هر یک از مناطق موضوع این آیین‌نامه برای مطالعات شناسایی با رویکرد حداقل مداخله و تامین سرانه‌های طرح تفصیلی برای عرصه‌های موضوع این آیین‌نامه قابل هزینه است.

دبیرستادملی بازآفرینی شهری پایدار ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره دو ماده دو این آیین‌نامه، پروژه‌های نیمه تمامی که شمولیت اهداف آن، مشترک با رویکردها، اهداف و عملیات این قانون است در اولویت اختصاص اعتبار قرار دارند.

به گفته آئینی بر اساس تبصره دو این آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) ووزارتخانه‌های کشور(سازمان امور اجتماعی کشور) و میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی موظف به همکاری در مطالعات شناسایی و تکمیل داده‌های متناظر مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی هستند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top