جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

انتخاب دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران

1401/11/19

سید حمید اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس به سمت دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس در جلسه ایی که روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 با حضور اعضای کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران و در محل دبیرخانه این کانون برگزار گردید به اتفاق آرا ، مهندس سید حمید اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس با توجه به توانمندی و همچنین سوابق درخشان و طولانی این شرکت در امر بازآفرینی محلات ناکارآمد فارس به سمت دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران انتخاب گردید.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top