سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اقدامات کالبدی


اقدامات کالبدی درمحله سهل آباد
اقدامات کالبدی در محله سعدی
اقدامات کالبدی در محله مهدی آباد (کتس بس)

اقدامات کالبدی در محله سهل آباد

* زیر سازی ،کانیو گذاری توسط شهرداری منطقه 7 در محله

*بازگشایی و پیاده رو سازی معابر توسط شهرداری

 * اجرای آسفالت توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس

 *احداث خانه محله : اهداء زمین توسط شهرداری منطقه 7  و ساخت توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،

 *تکمیل سالن ورزشی شهید طباطبایی توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،

* احداث مدرسه راهنمایی 9 کلاسه دخترانه به طور مشترک توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس  و سازمان بهسازی و  نوسازی مدارس،

*احداث فرهنگسرا،کتابخانه و کارگاه اقتصادی مشاغل خانگی با همکاری شهرداری منطقه 7 و شرکت عمران و مسکن سازان

 اقدامات کالبدی در محله سعدی

* زیر سازی ،کانیو گذاری توسط شهرداری منطقه 3 در محله سعدی

*آسفالت معابر توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،

 

*احداث خانه محله اهداء زمین توسط شهرداری منطقه 3  و ساخت توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس  

 

*احداث کتابخانه : اهداء زمین توسط شهرداری منطقه 3  و ساخت توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس .

*تکمیل ورزشگاه و سالن چند منظوره :   توسط شهرداری منطقه 3   و شرکت عمران و مسکن سازان فارس .

اقدامات کالبدی در محله مهدی آباد(کتس بس)

*آسفالت معابر توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،

 

*احداث خانه محله و احداث ورزشگاه : با مشارکت شهرداری منطقه 9 و شرکت عمران و مسکن سازان صورت پذیرفت.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top