جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

دستورالعمل سازوکار تشکیل...

جهت دریافت و مشاهده دستور العمل ساز و کار تشکیل ، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی ، فایل pdf ذیل را دانلود نمایید.
 
 

فایلعنوان
دستور العمل ساز و کار تشکیل ، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازیدستور العمل ساز و کار تشکیل ، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top