جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده7 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نا

هیات‌وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره(۲) ماده(۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را تصویب کرد.

هیات‌وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره(۲) ماده(۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط برای تأسیس و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، مؤسسه تسهیلات و پس‌انداز مسکن، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، حساب امین و گواهی سپرده را انجام می‌دهد.

متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب 1389ـ. .

2ـ طرح: طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع بند (ج) ماده (2) قانون.

3ـ مجریان طرح: شهرداری‌های سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی.

4ـ اوراق رهنی مسکن: اوراق بهاداری که به پشتوانة تسهیلات اعطایی مسکن به‌افراد منتشر می‌شود و نشان‌گر ادعای صاحبان آن نسبت به جریان‌های نقدی حاصل از وام‌های رهنی تجمیع شده است.

5 ـ صندوق پس‌انداز مسکن: صندوق پس‌اندازی که با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار جهت خرید، ساخت (نوسازی و بهسازی) واحدهای مسکونی و اداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

6 ـ مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن: مؤسسه‌ای که با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار با جذب سپرده از سرمایه‌گذاران به متقاضیان خرید و بهسازی مسکن در یک پروژه یا منطقه جغرافیایی محدود تسهیلات اعطا می‌کند.

7ـ اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن: اوراقی که حسب مصوبات شورای پول و اعتبار می‌تواند جهت خرید، ساخت، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های موضوع قانون مورد استفاده قرار گیرد.

8 ـ حساب امین: حسابی که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت ضوابط و مقررات قانونی، به منظور نگهداری وجوه به نمایندگی مشتری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ایجاد می‌شود و تا زمان انجام یا انقضای یک قرارداد ترتیبات پرداخت مرحله‌ای از این حساب به سایر اشخاص حسب قرارداد مشتری با بانک صورت می‌گیرد.

9ـ گواهی سپرده: گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یا خاص که براساس دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری مربوط، مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود.

10ـ شرکت تأمین سرمایه در حوزه مسکن: شرکت تأمین سرمایه که پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به انجام فعالیت‌های شرکت‌های تأمین سرمایه منحصراً در حوزه املاک و مستغلات است.

11‌ـ صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده: صندوق سرمایه‌گذاری که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شود و با جمع‌آوری وجوه از خیرین و افراد نیکوکار در ابزارهای بازار پول و سرمایه سرمایه‌گذاری کرده و تمام یا بخشی از منافع حاصله را در پروژه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری صرف می‌نماید.

12ـ صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان: صندوق سرمایه‌گذاری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده و با جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به انجام پروژة ساختمانی مشخص می‌پردازد.

13ـ صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد قطعه‌بندی زمین: صندوق سرمایه‌گذاری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هدف جلب مشارکت مالکان و سرمایه‌گذاران در تملک و تنظیم مجدد زمین‌های درون بافت‌های موضوع قانون تأسیس می‌شود.

14ـ شرکت سهامی پروژة ساختمانی: شرکتی غیردولتی از نوع سهامی عام با مدت محدود که وجوه لازم را از طریق انتشار سهام برای اجرای پروژه یا پروژه‌های ساختمانی مشخصی جمع‌آوری کرده و عواید حاصل از فروش واحدهای پروژه‌ها را میان سرمایه‌گذاران تقسیم می‌نماید.

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top