دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء،نوسازی و بهسازی ...(جدید)

برای دریافت فایل آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری به شماره 120672/ت 48328 ه مورخ1393/10/14فایل pdf ذیل را دانلود نمایید.

فایلعنوان
آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهرآیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهر
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top