جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

دستورالعمل اجرایی جریان سازی بازآفرینی محدوده ها و محلات ناکارآمد مبتنی بر رویکرد اجتماع محور

جهت دریافت و مشاهده دستورالعمل اجرایی جریان سازی بازآفرینی محدوده ها و محلات ناکارآمد مبتنی بر رویکرد اجتماع محور فایل pdf ذیل را نمایید.


فایلعنوان
دستورالعمل اجرایی جریان سازی بازآفرینی محدوده ها و محلات ناکارآمددستورالعمل اجرایی جریان سازی بازآفرینی محدوده ها و محلات ناکارآمد
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top