سه شنبه 8 اسفند 1402
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

سروستان

 مساحت شهر:1000

جمعیت:17128

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:19.2

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top