جمعه 31 شهریور 1402
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

صفاشهر

 مساحت شهر:1070

جمعیت:22936

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:62

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top