یکشنبه 26 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

سعادت شهر

 مساحت شهر:550

جمعیت:16193

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:50

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top