یکشنبه 25 مهر 1400
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

لامرد

 مساحت شهر:1428

جمعیت:22156

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:55.6


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top