یکشنبه 25 مهر 1400
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

حاجی آباد

 مساحت شهر:685

جمعیت:18640

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:111


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top