دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

خنج


مساحت شهر:1326

جمعیت:20012

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:87.6

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top