چهارشنبه 15 آذر 1402
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

قائمیه

 مساحت شهر:615.37

جمعیت:23734

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:88.9


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top