چهارشنبه 15 آذر 1402
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

قادرآباد

 مساحت شهر:1200

جمعیت:14115

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:65


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top