دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

گراش

 مساحت شهر:1700

جمعیت:27767

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:56

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top