سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نور آباد

 مساحت شهر:0

جمعیت:52597

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:88.99


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top