جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مرودشت

مساحت شهر:2500

جمعیت:124350

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:176

 


جمعیت بافت فرسوده:44905


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top